phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikelen


Nieuwe campagne AFM tegen beleggingsfraude

De AFM start deze week een nieuwe voorlichtingscampagne tegen beleggingsfraude. Marius Hupkes bespreekt de ontwikkelingen in rechtszaken tegen CFD-brokers.

Lees verder
separator

Drie nieuwe uitspraken CFD-brokers Cyprus

Er zijn nu in totaal 4 uitspraken van Nederlandse rechtbanken over oneerlijke handelspraktijken door Cypriotische CFD-brokers. De contracten worden ongeldig verklaard en de brokers moeten de schade vergoeden.

Lees verder
separator

Rechtszaken tegen nieuwe CFD-brokers uit Cyprus

Na de eerste richtinggevende uitspraken van Nederlandse rechtbanken over de CFD-brokers uit Cyprus richten nieuwe labels zich op de Nederlandse markt.

Lees verder
separator

Wanneer kunt u met succes een vordering uit onrechtmatige daad instellen tegen een andere erfgenaam?

 

Soms komt u er pas als erfgenaam achter dat er forse sommen geld van de bankrekening van uw ouders zijn verdwenen. In dit blog bespreek ik de mogelijkheid van de erfgenamen om dat geld terug te vorderen met de onrechtmatige daad als juridische grondslag.

In beginsel geen rekening en verantwoording

Nu ouderen steeds langer en op hogere leeftijd op zichzelf blijven wonen zien we een toename van het beroep op mantelzorg in familiekring. Dat heeft zijn goede kanten. Het risico bestaat ook dat een mantelzorger gedurende de periode dat hij of zij de zorg over de oudere heeft forse geldbedragen naar zichzelf overgemaakt.

We zien in de rechtspraktijk dan ook regelmatig dat de mantelzorger de beschikking krijgt over de bankpas met de bijbehorende pincode van één van de ouders en dat deze ouders allerlei uitgaven gaan doen die niet passen in hun bestedingspatroon. Iemand eind negentig zal niet snel een dj-set en een drumstel aanschaffen.

Als zo’n zaak dan voor de rechter komt, wordt doorgaans het verweer gevoerd dat deze uitgaven met toestemming van de bewuste ouder hebben plaatsgevonden. Veelal komt de mantelzorger daar mee weg. Deze hoeft in beginsel geen rekening en verantwoording af te leggen over de uitgaven die vader of moeder bij leven heeft gedaan, zeker niet als het gaat om cash opgenomen bedragen.

Als er bijvoorbeeld maandelijks een bedragje wordt overgemaakt met als omschrijving ‘zorgcompliment’, dan wijst de jurisprudentie uit dat ongeveer € 100 per maand in dat kader normaal is.  Als het om structureel veel meer geld gaat en een andere erfgenaam doet een beroep op zijn legitieme portie, dan zal de begunstigde deze schenkingen op dienen te geven.

 Terugvorderen met onrechtmatige daad als grondslag

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich onlangs over een zaak gebogen waarin erfgenamen het zo bont hadden gemaakt dat er volgens de rechtbank sprake was van een onrechtmatige daad. Er waren in deze zaak tonnen van de rekening van moeder opgenomen.

In deze zaak had een onterfd kind een gerechtelijke procedure gestart tegen zijn twee broers. De moeder had aan deze twee broers een algehele volmacht versterkt om haar vermogen te beheren. Het onterfde kind stelde echter dat die volmacht door zijn broers was misbruikt en dat hij was benadeeld door onttrekkingen aan het vermogen van moeder.

De Rechtbank benoemde een kandidaat-notaris als deskundige. Deze kandidaat-notaris heeft onderzoek gedaan naar het verloop van het vermogen van moeder. In het rapport maakte de kandidaat-notaris melding van € 400.000 aan onverklaarbare onttrekkingen.

Moeder leefde echter zuinig. Verder stelde de rechtbank vast dat moeder niet meer zelfstandig haar rekeningen en haar vermogen kon beheren en dat zij niet zelf pinnen en/of internetbankieren.

Volgens de Rechtbank rechtvaardigden de bevindingen van de deskundige dat de twee broers toch rekening en verantwoording af moeten leggen over de periode dat zij de volmacht hadden gehad. De Rechtbank oordeelde vervolgens dat de twee broers geen deugdelijke rekening en verantwoording hadden afgelegd en dat zij de schade, die het onterfde kind had geleden, moesten vergoeden.

In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof hetzelfde: de twee broers worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding bestond uit de vordering uit vaders nalatenschap en de vordering van de legitieme portie als de nalatenschap werd verhoogd met de onverklaarbare onttrekkingen. Het Hof gaf hierbij als extra argument: “dat het zeer onwaarschijnlijk is geweest dat moeder, gelet op haar leeftijd, gesteldheid en onervarenheid op financieel gebied, betrokken is geweest bij het zeer actieve beheer van haar vermogen.” Ook achtte het Hof het onwaarschijnlijk dat de grote sommen geld die waren onttrokken door moeder zelf waren besteed. De twee gevolmachtigde broers hadden zich gedragen in strijd met hetgeen maatschappelijk geaccepteerd is nu er vele onverklaarbare onttrekkingen waren die niet aan moeder ten goede waren gekomen. Deze onrechtmatige daad kon hen worden toegerekend, omdat het onterfde kind schade heeft geleden: zijn legitieme portie was geschonden.

Waarom is bovenstaande uitspraak van belang?

Deze uitspraak laat zien dat het inschakelen van een deskundige doorslaggevend kan zijn bij het bewijs dat er sprake is van onrechtmatige onttrekkingen en de omvang daarvan. Ook blijkt uit deze jurisprudentie dat er in bijzondere gevallen wel rekening en verantwoording afgelegd dient te worden door een gevolmachtigde aan een broer of zuster die is onterfd. Op grond van een onrechtmatige daad kan er doorgaans een schadevergoeding worden geëist.

Meer weten over onverklaarbare onttrekkingen, rekening en verantwoording of het inzetten van een vordering  uit onrechtmatige daad binnen het erfrecht?

Neem dan contact op met 020 – 696 3000 en vraag naar Diederik Ruys. 

Lees verder
separator

Is ETFinance betrouwbaar?

ETFinance (MagnumFX) is een Forex/CFD trader uit Cyprus met een geldige vergunning waar beleggers grote risico’s lopen. Ons kantoor start meerdere rechtszaken op voor gedupeerden die hun geld kwijt zijn.

Lees verder
separator

Hoe werkt beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Als je niet weet of een erfenis een positief saldo heeft, kun je beter kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Hoe werkt dat en hoe moet je de erfenis daarna verdere afwikkelen?

Lees verder
separator

Vaststellingsovereenkomst aangeboden wegens reorganisatie. Wat nu?

Bij veel bedrijven vallen onslagen vanwege de Coronacrisis. Wat moet je doen als je werkgever ontslag wil? Als je werkgever je een vaststellingsovereenkomst aanbiedt dan is het verstandig om advies te vragen bij een advocaat arbeidsrecht.

Lees verder
separator

Het inzagerecht van het onterfde kind

Iemand die onterfd is. heeft altijd recht op de legitieme portie. Het kan alleen lastig zijn om de berekening te controleren al een erfgenaam buiten spel staat bij de verdeling. Via het inzagerecht kan de “legitimaris” (de onterfde erfgenaam) nagaan of de berekening klopt.

Lees verder
separator

Vacature: zelfstandig advocaat-ondernemer

Wij zijn op zoek naar een zelfstandig advocaat-ondernemer die zich bij ons kantoor aansluit.

Lees verder
separator

Banken moeten “spoofingfraude” vergoeden

Er is een doorbraak bereikt in het spoofingdossier. De banken moeten de schade van gedupeerden vergoeden. Dat heeft Minister Hoekstra afgedwongen na overleg met de banken. Er gelden wel voorwaarden en de banken hebben een voorbehoud gemaakt dat alsnog kan leiden tot zaken bij de rechter, maar het ziet er anderzijds ook naar uit dat de meeste gedupeerden binnen enkele maanden worden gecompenseerd.

Lees verder
separator

Stichting GIBO onderzoek rechtszaak tegen ING Bank over “spoofingfraude”

We onderzoeken de mogelijkheid van een collectieve rechtszaak tegen ING Bank over schadevergoeding voor gedupeerden van spoofingfraude. Criminelen hebben klanten van ING (en ABNAMRO) aangezet om geld over te boeken naar “kluisrekeningen” omdat de bankrekening geplunderd zou worden door hackers. Daarbij is het eigen telefoonnummer van de bank gebruikt om de gedupeerde er van te overtuigen dat het een medewerker van ING is die belt. In sommige gevallen hadden de criminelen ook voorkennis over de mutaties op de rekening waarmee ze nog overtuigender overkwamen.

Lees verder
separator

Ontwikkelingen in de rechtszaken tegen de CFD-brokers uit Cyprus

Bij verschillende Nederlandse rechtbanken lopen rechtszaken tegen verkopers van CFD’s (contracts for difference) uit Cyprus. Gedupeerden zijn veel geld kwijt, met uitschieters tot 800.000 euro. De meeste gedupeerden vertellen bij de CFD-brokers terecht te zijn gekomen via een nepadvertentie met een bekende Nederlander. Wat zijn de ontwikkelingen in deze rechtszaken?

Lees verder
separator

Ik ben onterfd, wat nu?

Je hebt altijd recht op een deel van de erfenis als je via een testament bent onterfd. Het deel waar je recht op hebt heet de legitieme portie. Erfrecht-advocaat Diederik Ruys legt uit wat je kunt doen als je te maken krijgt met een onterving.

Lees verder
separator

Welke wettelijke plichten heb ik als executeur?

Een overledene kan in zijn testament een executeur aanwijzen, die de nalatenschap moet afwikkelen ten gunste van de erfgenamen. Wat zijn de wettelijke taken van zo’n executeur en waar moet je op letten als je deze taak gaat uitoefenen?

Lees verder
separator

Beleggingen betalen met bitcoins?

We zien op ons kantoor een toename van investeringsfirma’s die hun klanten vragen om bitcoins te kopen, om daarmee beleggingen te betalen. Vaak gaat het om boilerrooms. De beleggingen zijn fake en deze wijze van betalen is een manier om anoniem geld weg te sluizen.

Lees verder
separator

Hoe vraag je compensatie voor de transitievergoeding aan?

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die ze moeten betaling bij de beeindiging van het arbeidscontract met langdurig zieke werknemers. Het is de bedoeling dat op die manier een einde komt aan de “slapende dienstverbanden” waarbij de werkgever het ontslag voor zich uitschuift om aan de transitievergoeding te ontkomen.

Lees verder
separator

Dilemma voor werkgevers: loon doorbetalen via de NOW of toch ontslag?

De regering komt werkgevers tijdens de corona-crisis tegemoet via de NOW, in de hoop dat werkgevers hun personeel in dienst houden. Werkgevers doen er verstandig aan uit te rekenen of het niet verstandiger is om wel personeel te ontslaan.

Lees verder
separator

Mag mijn bank de kredietrelatie opzeggen als ik door de Coronacrisis in financiële problemen kom?

Banken hebben zorgplicht voor hun zakelijke klanten. Zakelijke kredieten mogen tijdens de Corona-crisis niet zomaar worden beeindigd als de omzet van een onderneming daalt. In de rechtspraak zijn de criteria vastgelegd waaraan een bank moet voldoen.

Lees verder
separator

Rechtszaken tegen ETFinance

Ons kantoor start komende maand meerdere rechtszaken tegen 101investing, Excentral en ETFinance, aanbieders van CFD’s uit Cyprus. Zij zijn niet zo groot als Investous, twee andere bedrijven die inmiddels betrokken zijn bij ruim 20 rechtszaken in Nederland, waarbij een verband bestaat met de nepadvertenties waarin bekende Nederlanders vertellen dat zij rijk zijn geworden met bitcoins. Maar de werkwijze is wel sterk vergelijkbaar en de meeste klanten raken al hun geld kwijt.

Lees verder
separator

Nieuwe CFD-broker 101investing uit Cyprus richt zich op Nederlanders

De Cypriotische CFD-broker 101investing verkoopt CFD-beleggingen op de Nederlandse markt. Bij ons kantoor zijn meerdere meldingen binnengekomen van hoge schades door oneerlijke praktijken.

Lees verder
separator

De strijd tegen de CFD-brokers en de nepadvertenties

Nederlanders zijn voor naar schatting meer dan € 7.000.000 gedupeerd door beleggingen in CFD’s. Wat zijn dit voor producten en wat is het verband tussen de verkopers van deze producten uit Cyprus en de nepadvertenties met bekende Nederlanders die zeggen rijk te zijn geworden met bitcoins?

Lees verder
separator

Rechtszaken tegen brokers uit Cyprus

Ons kantoor start rechtszaken bij de Nederlandse rechter tegen Cypriotische beleggingsfirma’s in CFD’s, valuta en crypto’s. Sommige gedupeerden hebben meer dan 100.000 euro schade. De werkwijze van de brokers is dubieus.

Lees verder
separator

Moet een bank de gegevens van een rekeninghouder verstrekken?

Bij fraude en oplichting via een betaalrekening bij een bank kan de gedupeerde belang hebben bij inzage in de gegevens van de rekeninghouder. Is de bank verplicht om deze gegevens te verstrekken? Hoe oordeelt de rechter als de bank wordt aangesproken om privacy-gevoelige informatie over klanten te onthullen aan een derde?

Lees verder
separator

Wat is een boilerroom?

Een boilerroom is een criminele organisatie die geld aftroggelt van personen via nepbeleggingen. Boilerrooms verdwijnen na een tijdje en de buit is daarna vaak moeilijk te vinden. Wat kan een advocaat doen om een slachtoffer van een boilerroom-fraude te helpen?

Lees verder
separator

ING compenseert fraude met QR-code

Criminelen konden met een QR-code binnendringen in internetbankieren van ING. Andere banken hebben voor een veiligheidsniveau gekozen.

Lees verder
separator

Tijdens de vakantie failliet verklaard, wat nu?

In Nederland kun je vrij makkelijk failliet worden verklaard. Bijvoorbeeld als je een paar weken op vakantie bent of als je “je kop in het zand” steekt. Gelukkig is daar nog wel iets tegen te doen. Je kunt binnen 14 dagen verzet aantekenen. In dit blog beschrijven we hoe deze procedure werkt en waar je rekening mee moet houden.

Lees verder
separator

Digitale bankroof bij Meldpunt van Omroep MAX

De computer van een cliente van ons kantoor wordt op afstand overgenomen en aangestuurd door criminelen. Zo worden betalingen klaargezet waarmee de rekening wordt leeggeroofd. Onderzoek van de computer maakt duidelijk welke techniek bij deze fraude wordt gebruikt. Onze cliente en onze advocaat Marius Hupkes werken mee aan een uitzending van Meldpunt van Omroep Max over dit onderwerp.

Lees verder
separator