Op 24 mei schreven we in een blog dat voor het eerst een uitspraak is gedaan in een zaak tegen een CFD-broker uit Cyprus. Inmiddels zijn er 3 vonnissen bijgekomen, waarbij de rechter de gedupeerde belegger eveneens in het gelijk heeft gesteld. De vonnissen maken duidelijk dat gedupeerden van CFD-broker kans maken bij de rechter.

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen

In het vonnis van 19 mei 2021 ziet de rechtbank de overeenkomst als een geheel en vernietigt deze ook in zijn geheel vanwege oneerlijke handelspraktijken, zodat de inleg terug moet worden betaald. Voor wat betreft de vaststelling van het toepasselijk recht volgt de rechtbank de Rome I verordening. Eerst wordt het “forumkeuzebeding” (waarin staat dat Cypriotisch recht van toepassing) is ongeldig verklaard omdat dit een oneerlijk beding is, en vervolgens wordt uitgelegd waarom de uitzonderingsbepaling van art. 6 lid 4 Rome II niet aan de orde is.

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem

In het vonnis van 23 juni 2021 verklaart deze rechtbank de overeenkomst(en) in alle opzichten ongeldig, te beginnen met de ”raamovereenkomst” waarin de voorwaarden staan, vanwege de misleidende werving via nepadvertenties. Ook bij de “upgrade” naar het professional account waarmee het AFM-besluit wordt ontdoken en bij alle individuele contracts for differences is sprake van oneerlijke handelspraktijken. Voor wat betreft de vaststelling van het toepasselijk recht volgt de rechter de eerdere uitspraak van dezelfde rechtbank van 4 mei 2021 (“Rome II”).

Rechtbank Overijssel, locatie Almelo

In het vonnis van 14 juli 2021 oordeelt deze rechtbank dat de CFD-broker zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken door het aanbieden van een professional-account aan een consument. Daarmee wordt kennelijk het ESMA-besluit ontdoken. De uitspraak focust op de “omzetting” van een retail-account naar een professional account. Dat is een handeling die tot wijziging van de overeenkomst leidt, die kan worden getroffen door de vernietiging van het contract, omdat de CFD-broker kennelijk een wettelijk verbod wil omzeilen. Het effect is in dit geval dat de gehele inleg terug moet worden betaald.

gepubliceerd door Marius Hupkes