De zitting van de rechtbank

Een faillissementszitting gaat meestal erg snel, er is weinig tijd. Doorlooptijd en oproeping Als een faillissementsaanvraag wordt ingediend duurt het gemiddeld 4 weken voordat deze op een zitting bij de rechtbank wordt ingepland. De partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd wordt opgeroepen door de rechtbank. Daarnaast brengen wij bijna altijd een oproepingsexploot uit via een deurwaarder. De reden hiervan is dat het faillissement direct kan worden uitgesproken als de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd [...]