Een faillissementszitting gaat meestal erg snel, er is weinig tijd.

Doorlooptijd en oproeping

Als een faillissementsaanvraag wordt ingediend duurt het gemiddeld 4 weken voordat deze op een zitting bij de rechtbank wordt ingepland. De partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd wordt opgeroepen door de rechtbank. Daarnaast brengen wij bijna altijd een oproepingsexploot uit via een deurwaarder. De reden hiervan is dat het faillissement direct kan worden uitgesproken als de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd niet komt.

Vaste dag

In Nederland worden faillissementen behandeld op dinsdagochtenden. Achter elkaar worden de nieuwe zaken en daarna de aangehouden zaken behandeld. Er vallen regelmatig zaken uit en het kan ook gebeuren dat een zitting onverwacht lang duurt omdat er juridische verweren worden gevoerd. Om die reden worden de partijen meestal op hetzelfde tijdstip opgeroepen, maar wordt de zaak in werkelijkheid wat later behandeld, omdat andere zaken uitlopen of eerst worden behandeld.

Geen tegenpartij: verstek

Het kan gebeuren dat de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd niet komt opdagen. Dat kan allerlei redenen hebben. De rechter moet in zo’n geval toch een beslissing kunnen nemen. Als op de juiste manier is opgeroepen, zal de rechter het faillissement kunnen uitspreken. Tegen een verstekuitspraak kan een failliet verklaarde nog wel verzet aantekenen.

Hoe loopt een zitting?

De rechter stelt meestal eerst vast wie aanwezig zijn. Ook verifieert de rechter meestal of alle aanwezigen over de processtukken en de eventuele nagezonden stukken beschikken. Daarna geeft de rechter de advocaten het woord voor een toelichting op het standpunt van hun cliënt. Het kan zijn dat er ruimte is voor onderhandelingen over een betalingsregeling. In dat geval kan de rechter de behandeling schorsen om de partijen te laten onderhandelen. Als dit tot overeenstemming leidt, worden de afspraken direct vastgelegd.

Eenvoudig verweer: direct uitspraak

Als een persoon, instelling of bedrijf niet failliet wil gaan, maar ook niet kan of wil betalen, dan kan hij zich verdedigen tegen de faillissementsaanvraag. Het komt vaak voor dat de rechter aan het einde van de zitting meteen mondeling uitspraak kan doen. Hij legt dan uit waarom hij het verweer wel of niet accepteert en hij wijst de faillissementsaanvraag toe of af. De argumenten van de rechter worden meestal nog dezelfde middag op papier gezet in een vonnis, en dit vonnis wordt toegestuurd aan de partijen.

Ingewikkeld verweer: uitspraak wordt later gedaan

Het komt ook voor dat een bepaalde situatie erg complex ligt en dat de rechter eerst na moet denken (of moet zoeken naar uitspraken in vergelijkbare gevallen) voor hij uitspraak kan doen. In dat geval sluit de rechter de behandeling af en deelt hij mede wanneer hij uitspraak zal doen. In dit geval is de uitslag van de rechtszaak nog niet duidelijk.

Tijdstip uitspraak

De rechter zal als hij uitspraak doet ook het tijdstip noemen. Dat is van belang voor de manier waarop bijvoorbeeld betalingstransacties moet worden beoordeeld.

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?