U wilt een vordering indienen: voorbeeldbrief

Als u schuldeiser bent, dan moet u een brief schrijven aan de curator om uw vordering kenbaar te maken. Hoe weet een schuldeiser of een schuldenaar failliet is? Als een schuldeiser een faillissement aanvraagt dan weet deze natuurlijk wat de uitslag van de rechtszaak is. Maar dat geldt niet voor andere schuldeisers. Schuldeisers zijn er dus niet altijd van op de hoogte dat een faillissement is uitgesproken. Zij kunnen daar op verschillende manieren achter komen. [...]