Als u schuldeiser bent, dan moet u een brief schrijven aan de curator om uw vordering kenbaar te maken.

Hoe weet een schuldeiser of een schuldenaar failliet is?

Als een schuldeiser een faillissement aanvraagt dan weet deze natuurlijk wat de uitslag van de rechtszaak is. Maar dat geldt niet voor andere schuldeisers. Schuldeisers zijn er dus niet altijd van op de hoogte dat een faillissement is uitgesproken. Zij kunnen daar op verschillende manieren achter komen. Na faillietverklaring wordt de post doorgestuurd aan de curator via de postblokkade. Het kan dus zijn dat de schuldeisers over het faillissement horen via de curator. Het is ook mogelijk dat de schuldeisers op de hoogte komen via de schuldenaar zelf dan wel via de media, als het gaat om een faillissement waar de media aandacht aan geven, hetgeen vaak zo is bij grote bedrijven.

Het register van de rechtspraak

Er is ook een openbaar register waar u na kunt kijken of uw schuldenaar failliet is. Op deze manier vindt u ook de naam en het adres van de curator. Dit register vindt u via deze link. Om dit register te kunnen doorzoeken heeft u wel specifieke gegevens nodig. Heeft u deze gegevens niet en kunt u deze ook niet opvragen? Dan kunnen wij u verder helpen; advocaten hebben bevoegdheden om vertrouwelijke gegevens op te vragen bij de overheid.

Tip: kijk ook bij de Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u over bedrijven en instellingen ook informatie over faillietverklaringen. U kunt bovendien vinden of een bedrijf of instelling is ontbonden (kijk hiervoor op de speciale zoekfunctie voor vervallen handelsnamen). Verder kunt informatie vinden over naamswijzigingen van uw schuldenaar. Een advocaat heeft overigens ruimere bevoegdheden om (vertrouwelijke) informatie te achterhalen bij de Kamer van Koophandel. Wij kunnen u soms toch helpen als u niets kunt vinden over uw schuldenaar.

Hoe dient u een vordering in?

Als u eenmaal weet dat uw schuldenaar failliet is verklaard, dan is het belangrijk om de curator er van op de hoogte te brengen dat u schuldeiser bent. De curator zal de vordering dan plaatsen op de lijst van schuldeisers. Als het faillissement voldoende opbrengt, wordt deze lijst gevolgd bij het doen van uitkeringen aan de schuldeisers. Hiervoor gelden wel voorrangsregels: sommige schuldeisers gaan voor. Helaas krijgen gewone schuldeisers meestal niets als gevolg van deze regels.

De brief aan de curator

We hebben een voorbeeldbrief gemaakt die u kunt gebruiken om uw vordering in te dienen. Download hier de voorbeeldbrief (Word-document). Stuur een bewijs van uw vordering mee. Bijvoorbeeld een kopie van het contract, de factuur, de sommatie, of de rechterlijke uitspraak als de schuldenaar al is veroordeeld om aan u te betalen.

Volg het faillissement

De afwikkeling van een faillissement kan lang duren. De meeste curatoren plaatsen één keer per kwartaal een faillissementsverslag op hun website. Daarin kunt u lezen hoe de afwikkeling verloopt. Door de verslagen bij te houden kunt u meestal ook inschatten hoe groot de kans is dat u nog wat ontvangt.  De curator stuurt meestal tussendoor geen informatie aan de individuele schuldeiser. Aan het einde van het faillissement ontvangt elke schuldeiser bericht over de afloop. Dat geldt ook bij een akkoord (een regeling waarbij de schuldeisers een aanbod krijgen).

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?