Paulianeuze handelingen

Als een faillissement is uitgesproken, dan zal de curator opmerkelijke rechtshandelingen die in de aanloop naar het faillissement zijn verricht, onderzoeken. Gelijkheid van schuldeisers Eén van de uitgangspunten van het faillissementsrecht is, dat schuldeisers gelijk worden behandeld. Dit wordt doorgaans aangeduid met de Latijnse term “paritas creditorum”: gelijkheid van schuldeisers. De enige uitzondering hierop is dat de wet aan schuldeisers een verschillende rangorde toekent bij het uitkeren van de opbrengsten van het faillissement. De curator [...]