Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

pluraliteit van schuldeisers

Dwangakkoord met één schuldeiser is toch mogelijk?

Als een schuldenaar slechts één grote schuld aan één schuldeiser heeft, dan kan de WSNP worden toegepast. Maar kan ook een dwangakkoord worden ingezet om deze schuld te saneren? Of stelt de wet de eis dat er meer dan één schuldeiser moet zijn? De lagere rechtspraak was over deze vraag verdeeld. Er is nu een richtinggevende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

2021-10-29T12:08:58+01:0016 maart 2017|Fraude en bedrog, Schuldsanering|

Pluraliteit van schuldeisers

Je kunt alleen failliet worden verklaard als er meer dan één schuldeiser is Wat zegt de wet Artikel 6 lid 3 van de Faillissementswet bepaalt dat de rechter het faillissement kan uitspreken als een schuldenaar “heeft opgehouden te betalen”. Algemeen wordt aangenomen dat dit het geval is als er tenminste één andere schuldeiser is met een opeisbare vordering. De aanvrager van het faillissement zal dit aannemelijk moeten maken. Steunvordering Met het woord “steunvordering” wordt de [...]

2022-02-17T17:43:03+01:0023 januari 2016|Faillissementen|

Hoge Raad: derde mag steunvordering betalen na faillietverklaring

Als een bedrijf (of persoon) failliet wordt verklaard, dan worden ook andere schulden opeisbaar en bekend, zodat ook deze vorderingen moeten worden geregeld als een hoger beroep wordt ingesteld. De Hoge Raad heeft in het verleden al uitgemaakt dat schulden die worden betaald door een derde niet meer meetellen voor het hoger beroep. Het kan zijn dat er dan in hoger beroep nog maar één schuld overblijft: die van de aanvrager. In de zaak die aan de Hoge Raad is voorgelegd had het Gerechtshof de aanvrager en de derde die hem hielp teruggefloten.

2022-08-20T18:12:17+01:0010 september 2014|Faillissementen, Uitspraken|
Ga naar de bovenkant