Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

schuldeisers

Faillissementsakkoord aanbieden

Als een failliet hulp van een derde krijgt, komt er geld van buiten beschikbaar om het faillissement op te heffen. Wat is een faillissementsakkoord? Een akkoord is één van de manieren waarop een faillissement kan eindigen. De basis wordt gelegd door een derde die bereid is een geldbedrag ter beschikking te stellen aan de schuldeisers. Het geld blijft aan de zijlijn staan tot een regeling is bereikt met de schuldeisers. Als een accoord tot stand [...]

2022-02-17T19:00:10+01:0015 april 2016|Faillissementen|

Soorten schuldeisers en voorrangsregels

De curator legt een lijst van schuldeisers aan. De schuldeisers hebben niet allemaal dezelfde rang. Sommige schuldeisers hebben een hogere status; deze worden met voorrang betaald. Lijst van schuldeisers In de loop van het faillissement worden meestal alle schuldeisers bekend. Zij worden door de curator op een lijst geplaatst. De curator kent aan de schuldeisers ook een rang toe. De meeste schuldeisers hebben geen bijzondere rang; de zogenaamde concurrente schuldeisers. In andere gevallen geeft de [...]

2022-02-17T18:43:47+01:0017 maart 2016|Faillissementen|

Doorstart

Als uw bedrijf failliet gaat, maar u heeft de overtuiging dat het bedrijf toch levensvatbaar is, dan kunt u doorstarten. Is doorstarten altijd mogelijk? Doorstarten voor IB-ondernemers (eenmanszaak, V.o.F.) is erg lastig omdat het zakelijke en het privé-faillissement samenvallen. Maar voor B.V.’s en instellingen liggen er kansen omdat de vermogens van de eigenaren en investeerders gescheiden zijn van het bedrijf. Als uw bedrijf failliet gaat, maar u heeft de overtuiging dat het bedrijf levensvatbaar is, [...]

2022-02-17T18:26:07+01:0015 februari 2016|Faillissementen|

Pluraliteit van schuldeisers

Je kunt alleen failliet worden verklaard als er meer dan één schuldeiser is Wat zegt de wet Artikel 6 lid 3 van de Faillissementswet bepaalt dat de rechter het faillissement kan uitspreken als een schuldenaar “heeft opgehouden te betalen”. Algemeen wordt aangenomen dat dit het geval is als er tenminste één andere schuldeiser is met een opeisbare vordering. De aanvrager van het faillissement zal dit aannemelijk moeten maken. Steunvordering Met het woord “steunvordering” wordt de [...]

2022-02-17T17:43:03+01:0023 januari 2016|Faillissementen|
Ga naar de bovenkant