Als uw bedrijf failliet gaat, maar u heeft de overtuiging dat het bedrijf toch levensvatbaar is, dan kunt u doorstarten.

Is doorstarten altijd mogelijk?

Doorstarten voor IB-ondernemers (eenmanszaak, V.o.F.) is erg lastig omdat het zakelijke en het privé-faillissement samenvallen. Maar voor B.V.’s en instellingen liggen er kansen omdat de vermogens van de eigenaren en investeerders gescheiden zijn van het bedrijf. Als uw bedrijf failliet gaat, maar u heeft de overtuiging dat het bedrijf levensvatbaar is, dan kunt u doorstarten. Een doorstart moet wel vanaf een zo vroeg mogelijk stadium door specialisten worden begeleid.

Wanneer doorstarten?

Sommige faillissementen betekenen definitief het einde van een bedrijf. Andere niet. Als de ondernemer (aandeelhouder) gelooft in het concept en in de kansen voor de toekomst en bereid is te investeren, dan biedt een faillissement ook kansen. De belangrijkste voorwaarden om door te kunnen starten zijn:

  • er is een investeerder die het nieuwe bedrijf een gezonde financiële basis meegeeft
  • er is geen sprake van fraude of bestuurdersaansprakelijkheid, die de doorstart in gevaar brengt.
  • de belangrijkste betrokkenen die nodig zijn om de doorstart te laten slagen geven hun medewerking.

Hoe gaat een bedrijf failliet

In essentie gaan bedrijven failliet vanwege liquiditeitsproblemen. Facturen en vaste kosten zoals salarissen kunnen niet meer worden betaald omdat deze lasten al dan niet tijdelijk hoger liggen dan de inkomsten. Als het verhogen van de inkomsten niet lukt, en/of als het terugbrengen van de lasten niet snel genoeg gaat, dan ontstaan liquiditeitsproblemen. Het verhogen van inkomsten hangt samen met marktomstandigheden en concurrentie. Bij het terugbrengen van kosten gaat het vaak om juridische belemmeringen: het kan nooit snel genoeg om het tij te keren. Huurcontracten hebben bijvoorbeeld een looptijd van 5 jaar, werknemers hebben ontslagbescherming of recht op een vergoeding die het bedrijf niet kan betalen, leveranciers willen overeengekomen prijzen niet verlagen, enzovoort.

Het bedrijf na de doorstart

Als het business-model op zichzelf goed is dan kan het bedrijf na de doorstart door met lagere kosten. Het komt vaak voor dat maar een deel van het personeel over gaat naar het nieuwe bedrijf. Omdat loon voor veel bedrijven de hoogste kostenpost is, scheelt dat enorm. Maar leveranciers die nodig zijn voor het bedrijf zullen er niet op zitten te wachten de schuld aan het bedrijf af te schrijven. Een doorstart moet dus altijd goed worden voorbereid en doorgerekend. De reactie en de bereidheid van de belangrijkste betrokkenen om mee te werken aan de doorstart moet worden gepeild. Bij sommige bedrijven speelt de houding van de bank als schuldeiser een grote rol.

De curator

De curator is een belangrijke speler bij een doorstart. Hij moet zoveel mogelijk opbrengsten genereren voor de schuldeisers van het oude bedrijf. De bezittingen van het oude bedrijf zijn meestal (voor een deel) nodig voor het succes van het nieuwe bedrijf, dat in de steigers staat als het faillissement wordt uitgesproken. Maar de curator moet wel de overtuiging hebben dat hij er het meeste uithaalt. Het presenteren van het doorstartplan aan de curator is dus een belangrijk moment. Volledige openheid is van groot belang. Zonder medewerking van de curator wordt het moeilijk om de doorstart rond te krijgen. Anderzijds: de curator kan vaak de beste prijs krijgen voor de boedel bij een doorstart. Bij een veiling valt de opbrengst vaak tegen.

Bent u eigenlijk voorbereid?

Veel ondernemers realiseren zich niet dat het recht goede mogelijkheden biedt om in de opbouwfase van een bedrijf rekening te houden met continuïteitsproblemen die later zouden kunnen ontstaan bij een faillissement. Andere ondernemers pakken dat slimmer aan met behulp van hun juridische adviseurs. We geven een voorbeeld. Een ICT-bedrijf heeft waardevolle software ontwikkeld. Van meet af aan zijn de eigendomsrechten van deze software geparkeerd in een aparte stichting. Bij een faillissement van de B.V. in de toekomst blijft de stichting buiten schot. Een doorstart is veel simpeler omdat de curator geen vat heeft op het belangrijkste bezit. Dit soort constructies moet je natuurlijk niet op het allerlaatste moment opzetten, maar juist op een zo vroeg mogelijk moment. Anders krijg je te maken met benadeling van schuldeisers.  Wilt u weten hoe u een bedrijf opbouwt dat stormen kan overleven? Wij geven u graag advies.

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?