Ons kantoor heeft een melding ontvangen van fraude waarbij een fake-organisatie met de naam Crypto Commission Authority wordt ingezet om beleggers te misleiden.

Een nieuwe vorm van beleggingsfraude

Deze niet bestaande Crypto Commission Authority  is een verlengstuk van “boilerrooms”, frauduleuze bedrijven die nepbeleggingen verkopen. Stortingen van inleg worden bij deze boilerrooms niet echt omgezet in beleggingen. Op een zeker moment probeert de boilerroom de bedrogen belegger nog meer geld af te troggelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat een opname alleen mogelijk is als eerst een “verificatiestorting” in de blockchain wordt uitgevoerd, of er wordt gezegd dat een belasting verschuldigd is, of een extra fee. Als de belegger gaat twijfelen aan de verhalen van de boilerroom, dan wordt de belegger verwezen naar de Crypto Commission Authority. Die presenteert zich als een onafhankelijk instituut dat klachten kan behandelen. De Crypto Commission Authority bevestigt dan dat wat de boilerroom zegt klopt. Als de belegger meegaat in deze nieuwe truc, stort hij opnieuw geld in de boilerroom op “gezag” van de CCA. Probleem: de CCA bestaat niet. Zo’n organisatie kun je dus niet vertrouwen; hun doel is dat u blijft inleggen, geld dat u ook weer kwijtraakt.

Fases

Beleggingen in boilerooms ontwikkelen zich in de eerste fase vaak positief, zodat de belegger enthousiast wordt en meer gaat storten. In de tweede fase raakt het slachtoffer door zijn geld heen of wil het slachtoffer uitstappen. Dat laatste is niet de bedoeling van de boilerroom, en geld opnemen is al helemaal niet de bedoeling: de stortingen moeten op gang blijven. In deze tweede fase worden allerlei trucs ingezet zoals “belastingaanslagen”, “verificatiestortingen in de blockchain”, “tegengaranties”, “tijdelijke stortingen”, enzovoort. Dit is allemaal fake en bedoeld om de stortingen op gang te houden en het slachtoffer leeg te trekken. Als de belegger argwanend is en hier niet meer intrapt, wordt de Crypto Commission Authority naar voren geschoven die dan als zogenaamd onafhankelijke externe partij het slachtoffer verder kan bewerken, zodat het slachtoffer alsnog geld gaat storten.

Cryptowallets

In specifieke gevallen denken wij dat er kans is om de schade vergoed te krijgen. Gedupeerden van boilerrooms worden vaak gestimuleerd om een account te  openen bij een exchange voor cryptovaluta zoals Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com en Coinmetro.  In de wallets van deze cryptobedrijven wordt geld gestort van Nederlandse bankrekeningen waarmee cryptovaluta worden aangekocht, bijvoorbeeld bitcoins. Deze cryptovaluta worden weggesluisd naar criminele organisatie, er wordt dus niet belegd.  De reden dat de boilerrooms de cryptowallets gebruiken is dat zij als criminele organisatie niet zomaar een bankrekening kunnen openen. Banken nemen criminele organisaties niet zomaar aan als klant. Bovendien is het via deze cryptowallets makkelijker om geld weg te sluizen omdat geen of minder fraudecontrole plaatsvindt dan bij banken. Sommige cryptoexchanges mijden de in Nederland geldende wetgeving op dit gebied.

Juridische mogelijkheden

Het heeft vaak geen zin om boilerrooms via de rechter aan te pakken. Juridisch gezien is er namelijk geen tegenpartij die voor de rechter kan worden gedaagd. Hebben zij een adres genoemd of staat een adres op de website? Dat is nep. Boilerrooms hebben geen verifieerbare identiteit , staan niet ingeschreven bij een Kamer van Koophandel of geven daarover valse informatie, en ze hebben geen verifieerbaar, met de werkelijkheid kloppend adres. De websites zien er mooi uit maar geven valse informatie; alle persoonsnamen zijn vals, “verlengstukken” zoals de Crypto Commission Authority zijn ook nep, social media-profielen zijn vals. Er is wel een andere optie voor de gedupeerden. Kort gezegd kan de crypto gevolgd worden via de blockchain waarna in bepaalde gevallen acties mogelijk zijn. Neem contact op als u meer wilt weten.

Recovery fraude

Na de oplichting kunnen slachtoffers worden benaderd door onbetrouwbare bureaus die beloven te helpen. Dat is ook weer oplichting: als u wordt benaderd, dan heeft dit “bureau” uw naam- en adres alleen van de oplichters hebben gekregen. Trap daar dus niet in!