De Wet schuldsanering natuurlijke personen (ook wel “Wsnp” genoemd) biedt burgers een mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst. De Wsnp valt onder de Faillissementswet. Begin dit jaar is het wetsvoorstel ‘’Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen’’ aangenomen. Het doel van dit wetsvoorstel is om de aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de Wsnp beter maken. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 januari 2024 ingaan.

Wat gaat er veranderen?

Door de verandering in de wet zullen er verschillende aanpassingen worden gedaan in de wet, die gevolgen hebben voor de Wsnp. Hieronder leest u wat deze aanpassingen zijn.

Termijn goede trouw van vijf naar drie jaar

Op dit moment wordt bij een schuldenaar voor het verzoek tot toelating van de Wsnp, gecontroleerd of de schuld te goeder trouw is ontstaan. Dit is het geval voor schulden die tot vijf jaar geleden zijn ontstaan. Voor schulden die langer dan vijf jaar geleden zijn ontstaan, geldt deze toets niet. Te goeder trouw houdt in dat u met goede en eerlijke bedoelingen geld hebt geleend of uitgegeven. Daarbij heeft u rekening gehouden met uw inkomsten en uitgaven. Door de aanpassing verandert deze termijn van vijf naar drie jaar.

De tienjarige uitsluitingstermijn stopt

Wanneer u al eerder het Wsnp-traject heeft doorlopen, en dit zonder schone lei is geëindigd, geldt er nu een uitsluitingstermijn van tien jaar. Dit betekent dat u voor tien jaar nadat het eerdere Wsnp-traject tot een einde is gekomen, geen nieuw traject kunt beginnen. Vanaf 1 januari 2024 bestaat deze termijn van tien jaar niet meer en is het mogelijk om een tweede kans te krijgen.

De termijn van de Wsnp begint op het moment dat de buitengerechtelijke schuldregeling is begonnen

Door de aanpassingen in de wet zal de termijn van het Wsnp-traject beginnen vanaf het moment van de eerste terugbetaling in het minnelijke traject. In het minnelijke traject maakt u afspraken met de schuldeisers over de terugbetaling.

Het Wsnp-traject wordt korter

Eerst duurde het Wsnp-traject 36 maanden. Door de verandering in de wet wordt dit traject verkort naar 18 maanden. Wel kan de rechter-commissaris ervoor kiezen om een langere termijn te bepalen, als u zich niet aan alle verplichtingen hebt gehouden of door de oorzaak van de schulden.

Tot slot

Heeft u juridische vragen over deze veranderingen? Dan kunt u gratis telefonisch contact met ons kantoor opnemen via het nummer 020 696 3000, een e-mail sturen aan info@hupkesadvocaten.nl, of uzelf aanmelden voor ons telefonische spreekuur.