In dit blog vertellen wij u meer over de WSNP. Wat houdt dit in? En wat als de rechtbank een uitspraak doet waar u het niet mee eens bent? In dat geval kunt u in hoger beroep; ook daarop gaat deze blog in.

Wat wordt verstaan onder WSNP?

Indien iemand problematische schulden heeft en schuldhulpverlening heeft ingeschakeld, zal in principe eerst worden geprobeerd om in onderling overleg met de schuldeisers tot afspraken te komen. Indien dat lukt, is sprake van een minnelijke schuldsaneringsregeling. Indien dat niet lukt, kan bij de rechtbank een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsanering worden ingediend, ook wel WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) genoemd.
Indien de rechtbank het verzoek toewijst, is sprake van een wettelijke schuldsaneringsregeling. In het geval de rechtbank uw verzoek afwijst, kan bij het gerechtshof hoger beroep worden ingesteld.
Ook is het mogelijk dat u wel bent toegelaten tot de WSNP, maar dat dit traject alsnog tussentijds en zonder schone lei wordt beëindigd. Daarnaast is het een optie dat u wel de gehele WSNP hebt doorlopen, maar aan het einde alsnog geen schone lei krijgt. Indien u geen schone lei krijgt, houdt dit – kortgezegd – in dat uw schulden blijven bestaan.

WSNP afgewezen?

Indien de rechtbank het verzoek afwijst en u niet bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, kan hoger beroep tegen deze uitspraak worden ingesteld. De termijn voor het instellen van hoger beroep is acht dagen na de datum van de uitspraak van de rechtbank. In hoger beroep wordt dan gepoogd te realiseren dat u alsnog wordt toegelaten tot de WSNP.

Tussentijdse beëindiging zonder schone lei?

Ook is het mogelijk dat de rechtbank het verzoek om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling wél toewijst, maar dat deze later alsnog tussentijds wordt beëindigd. Indien de rechtbank tot die beslissing komt, kan tegen die uitspraak hoger beroep worden ingesteld. De termijn voor het instellen van hoger beroep is acht dagen. In hoger beroep wordt dan geprobeerd dat de WSNP niet tussentijds eindigt en u deze alsnog verder kunt doorlopen / afronden.

Beëindiging zonder schone lei?

Daarnaast is het ook mogelijk dat de gehele periode van de schuldsaneringsregeling is doorlopen, maar deze alsnog zonder schone lei wordt beëindigd door de rechtbank. Ook in dat geval kan binnen acht dagen in hoger beroep worden gegaan. In hoger beroep wordt er onder meer op ingezet dat u alsnog een schone lei krijgt.

Hoe wordt hoger beroep ingesteld?

Hoger beroep kan alleen door een advocaat worden ingesteld. U kunt dit dan ook niet succesvol zelf doen. Het hoger beroep wordt ingesteld door het tijdig indienen van een beroepschrift, ook wel appèlrekest genoemd. In dit processtuk wordt aangegeven waarom de rechtbank tot een onjuiste beslissing is gekomen en wordt – kortgezegd – gevraagd de beslissing van de rechtbank door te halen, zodat u – afhankelijk van uw situatie – wel wordt toegelaten tot de WSNP of dat er geen tussentijdse beëindiging plaatsvindt of dat u bij de beëindiging wél een schone lei krijgt.

Wat kost een hoger beroep?

Voor de meeste procedures geldt dat griffierecht is verschuldigd. Griffierechten zijn de kosten die voor de behandeling van de procedure moet worden betaald. Echter, bij WSNP-zaken wordt geen griffierecht in rekening gebracht, wat betekent dat de procedure zonder kosten (griffierecht) kan worden voorgelegd.
Voor de werkzaamheden van een advocaat kan in de meeste gevallen een toevoeging worden aangevraagd. Een toevoeging houdt in dat de overheid de advocaatkosten vergoedt, op een eigen bijdrage na (meestal is die 165,00). Soms kan deze eigen bijdrage worden vergoed door een beroep te doen op de bijzondere bijstand van uw gemeente.
Kortom, in de meeste gevallen is een hoger beroep (bijna) kosteloos.
Indien u, in uitzonderlijke gevallen, niet in aanmerking zou komen voor een toevoeging (vergoeding vanuit overheid), kunnen wij aan u een scherpe vaste prijs aanbieden.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen? Of wenst u na te gaan of een van onze advocaten voor u hoger beroep kan instellen? Wij staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar op 020 696 3000 en daarnaast kunt u ons een e-mail sturen (info@hupkesadvocaten.nl)

Onze specialisten:

mr. Leonie Keet               mr. Hein Hoogendoorn