In Nederland kun je vrij makkelijk failliet worden verklaard. Als je even niet oplet omdat je op vakantie bent of om een andere reden, kan je faillissement worden uitgesproken zonder dat je op de rechtszitting aanwezig bent geweest. Wat kun je doen?

Gevolgen

De gevolgen van faillietverklaring zijn erg groot. Je kunt niet meer bij je bankrekening, en je bent je zeggenschap over je bezittingen kwijt. Een curator neemt de controle over. Dat geldt zowel voor een bedrijf als voor een particulier die failliet wordt verklaard. De gevolgen van faillissement zijn dus ernstig. Logisch dat je je afvraagt of er nog iets tegen te doen valt.

Verzet of hoger beroep

Er valt inderdaad iets te doen tegen faillietverklaring. Als je wel op de zitting bent geweest en desondanks failliet bent verklaard, kun je binnen 8 dagen in hoger beroep bij het gerechtshof. Ben je niet geweest – bijvoorbeeld omdat je op vakantie was, omdat je ziek was of omdat je de oproep nooit ontvangen hebt- dan moet je binnen 14 dagen in verzet. Hiervoor is inschakeling van een advocaat verplicht. Ga niet op de laatste dag naar een advocaat, want er moet veel geregeld worden.

Plan van aanpak

De advocaat zal een aantal vragen stellen om een diagnose te stellen en de kans van slagen in te schatten. Uiteraard moet je de papieren meenemen (zoals het vonnis en de faillissementsaanvraag). Daarna neemt de advocaat het plan van aanpak door. Bij een verzetprocedure is er goed en slecht nieuws.

Verzet: eerst het goede nieuws

Het goede nieuws is dat de rechter in principe geen rekening houdt met andere schulden. Stel, je gaat failliet op een niet al te hoge onbetaalde factuur van € 2.500. Daarnaast heb je een banklening van € 25.000 waarop je elke maand keurig betaalt. Door de faillietverklaring heb je dan opeens een opeisbare schuld van € 27.500. Als je dat bedrag in een keer moet betalen, heb je een probleem. Bij verzet hoef je geen rekening te houden met deze bankschuld van € 25.000, tenminste: als de bank het faillissement niet heeft aangevraagd. Het verzet draait namelijk om de schuld die je hebt aan de aanvrager van het faillissement, een schuld van  2.500.  Dit is belangrijk omdat schulden die normaal gesproken niet opeisbaar zijn (zoals bankleningen, leasecontracten, hypotheken) opeisbaar worden door de faillietverklaring. Je hebt dan dus te maken met hoge opeisbare leningen waarop je voor het faillissement alleen maar een maandtermijn hoefde te betalen. De hoogste rechter heeft in een uitspraak in 2015 bepaald dat dit bij een verzetzaak niet terzake doet.

Verzet: er is ook slecht nieuws

Helaas is er ook slecht nieuws. Voor het faillissement werd aangevraagd, had je nog de mogelijkheid om de hoofdsom van (in dit voorbeeld) € 2.500 te betalen om er van af te zijn. Maar als je verzet aantekent moet je de kosten van de advocaat van de tegenpartij vergoeden. Zowel voor de faillissementsprocedure als voor de verzetprocedure. Daarbij komt dat je honorarium voor de curator moet vergoeden en tenslotte moet je je advocaat betalen voor de verzetprocedure en griffierecht betalen aan de rechtbank. De kosten die je in totaal moet maken om het faillissement terug te draaien, zijn dus wel een stuk hoger dan de schuld die reden was om je faillissement aan te vragen. Daar is (meestal) niets aan te doen. Soms geldt een uitzondering (bijvoorbeeld als de aanvrager van het faillissement geen vordering had), maar dat is een volgende stap. Eerst moet het hele bedrag op tafel komen om het faillissement op te lossen.

Derdenrekening

De advocaat die de verzetprocedure voor je voert zal een berekening maken van het bedrag dat in totaal beschikbaar moet komen om de procedure te laten slagen. Als je privé failliet bent, mag je dit geld niet zelf betalen (en dat kun je ook niet meer omdat je bankrekeningen worden bevroren). Je hebt dus hulp nodig van familie of vrienden. Dit moet via een advocaat op papier worden gezet. Als je BV failliet is, kun je ook niet meer bij het geld van de BV, dus dan moet je of zelf privé of via een derde genoeg geld regelen om de procedure te laten slagen. Ook dat moet juridisch goed worden begeleid. Bij ons kantoor werkt de verdere afwikkeling als volgt. Het geld moet op tijd (ruim voor de zitting) op onze derdenrekening, een speciale bankrekening waar we geld van klanten beheren, worden gestort. Wij geven daarna een garantie af dat de schuld van de aanvrager van het faillissement plus bijkomende kosten plus het honorarium van de curator door ons kantoor wordt betaald onder voorwaarde dat de rechtbank het faillissement terugdraait. Dit is voor de rechtbank voldoende zekerheid, en deze aanpak heeft dan ook bijna altijd succes. Zodra het vonnis binnen is (meestal nog dezelfde dag) voeren we de betalingen uit en direct daarna wordt de situatie weer normaal. Je bent van het faillissement af… en een (dure) ervaring rijker.

Geschreven door Marius Hupkes