De kort geding-unit van de rechtbank is de afdeling voor Voorlopige Voorzieningen, waar de President van de rechtbank (ook wel Voorzieningenrechter genoemd) een snelle uitspraak geeft.

De kort geding-unit van de rechtbank is de afdeling voor Voorlopige Voorzieningen, waar de President van de rechtbank (ook wel Voorzieningenrechter genoemd) een snelle uitspraak geeft.

Welke zaken zijn geschikt?

Als u om een kort geding vraagt zal uw advocaat op een aantal punten letten:

– Is de zaak spoedeisend?

– Kan het bewijs op niet al te moeilijke wijze worden geleverd?

– Is geen ingewikkeld juridisch verweer te verwachten of is het verweer goed te weerleggen?

– Is te verwachten dat de eis ook in een gewone rechtszaak (bodemprocedure) wordt    toegewezen?

Als al deze vragen met “ja” worden beantwoord dan is uw zaak geschikt voor een kort geding.

Kort geding bij de kantonrechter

Bij de kantonrechter is ook een kort geding mogelijk. Als de kantonrechter bevoegd is om het geschil te behandelen dan gelden dezelfde vuistregels als hiervoor.

Familierechter

In samenhang met een echtscheidingsprocedure kunnen ook voorlopige voorzieningen worden getroffen door de familiekamer van de rechtbank. Bij niet-huwelijkse relaties en bij verzoeken die niet samenhangen met echtscheiding (zoals alimentatiewijziging) moet een kort geding worden gevraagd bij de afdeling kort geding van de handelsunit.

Bestuursrechter

Ook in het bestuursrecht kan de rechter voorlopige voorzieningen treffen. Zo kan de bestuursrechter een besluit van een bestuursorgaan schorsen tijdens de bezwaarfase, als (nog) geen beroep is ingesteld. Lees hier meer.

Meer lezen?

We publiceren regelmatig blogs over rechtsproblemen die via een kort geding worden opgelost. Hieronder vindt je een overzicht. Klik op het onderwerp om verder te lezen.