Wie gaat beleggen via een CFD-broker krijgt vaak te maken met “margin calls”, ofwel verplichtingen om geld bij te storten, waardoor de risico’s van deze vorm van beleggen toenemen. Margin calls en swaps (kosten over het aanhouden van posities) kunnen leiden tot het verdampen van deze beleggingen. 

Wat zijn CFD’s?

Contracts for Differences zijn geen aandelen maar afgeleide, indirecte beleggingsproducten. De belegger en de tegenpartij gaan een tijdelijk contract aan waarbij wordt gespeculeerd op een koersdaling of omgekeerd een koersstijging van een onderliggende waarde. Bijvoorbeeld de wisselkoers van de dollar, de olieprijs of de stand van een bekende aandelenindex zoals de Nasdaq. Je koopt dus niet de dollar, geen vat olie en ook geen aandelenmandje, maar op een zeker moment wordt er via het beleggingsaccount afgerekend over de koersverandering. Beleggen in CFD’s is alleen geschikt v0or zeer ervaren beleggers die zelf beslissingen nemen zonder begeleiding door een accountmanager, die zich realiseren dat hun gehele inleg in korte tijd kan verdampen, en die dat verlies kunnen dragen. Voor de doorsnee consument zijn CFD’s ongeschikt vanwege het extreme risico: de kans om te winnen in het casino is groter.

Leverage (hefboom)

Kenmerkend voor CFD’s is dat er wordt belegd met geleend geld. Het voordeel hiervan is dat er een groot positief effect is als de koers zich in de gehoopte richting ontwikkeld. Maar het omgekeerde geldt ook: als de verwachting niet uitkomt, dreigt een groot verlies. In de zaken die wij behandelen zien we vaak dat de CFD-beleggers niet hun eigen strategie volgen; ze worden begeleid door een accountmanager van de broker, hoewel er ook CFD-brokers zijn die geen begeleiding geven (execution only), net zo goed als er beleggers zijn die zelf heel bewust posities innemen vanuit een visie op de markt. Wat we vaak zien als de belegger wel wordt begeleid, is dat wordt geadviseerd om meerdere heel verschillende (niet altijd logische) posities in te nemen, die zich wisselend ontwikkelen, zonder duidelijke visie. Een paar positieve trades compenseren in deze fase verlieslatende trades. In deze fase volgt geen margin call en hoeft niet te worden bijgestort. Er ontstaat een verwarrend beeld in het account, maar verder is er niet zoveel aan de hand.

Margin call

Vroeg of laat kan het gebeuren dat het algoritme (de software die de CFD’s administreert en de koersontwikkelingen bijhoudt) een zogenaamde margin call afgeeft. De dekkingswaarde van de posities is dan te laag geworden. Hierbij moet de belegger bedenken dat het bedrag dat hij heeft ingezet op de financiële markten in feite vele malen hoger is dan de eigen inleg. Een leverage of hefboom van 1:30 is heel gewoon, en hoger komt ook voor. Dat betekent dat een kleine en eigenlijk heel normale daling van een koers wordt uitvergroot en tot een margin call kan leiden, terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand is met de financiële markten, die een klein beetje op en neer gaan.

Wat te doen bij een margin call?

Een CFD-belegger heeft bij een margin call een paar mogelijkheden. Hij kan de gedaalde dekking op peil brengen door geld bij te storten. Eigenlijk is dat een gok dat de verwachting over de koersontwikkeling alsnog uitkomt, want bij deze strategie worden de ingenomen posities als het ware verlengd in de hoop op herstel, maar de negatieve trend kan zich ook doorzetten. Een andere mogelijkheid is het sluiten van de ingenomen posities. De belegger beperkt dan zijn verlies, maar kan nog wel de winst opnemen van andere trades die positief zijn afgesloten. Psychologisch is het sluiten van de posities soms lastig, omdat de belegger dan moet erkennen dat hij verkeerd gekozen heeft, maar deze strategie is vaak het beste om erger te voorkomen. De derde mogelijkheid is een combinatie van deze mogelijkheden. Dat is eigenlijk geen echte keuze; vaak volgt dan later een nieuwe margin call en moeten alsnog echte, ingrijpende keuzes worden gemaakt. Dat geldt ook bij mogelijkheid 1, overigens; het kan zijn dat nog een keer een margin call volgt en dat nog een keer bijgestort moet worden.

Wat adviseert de CFD-broker bij een margin call?

Als de accountmanager een belegger onder hoge druk zet om bij te storten, en als hij het alternatief dat je er ook voor kunt kiezen de posities af te bouwen om zo het verlies te beperken niet noemt, dan kun je er van  uit gaan dat je te maken hebt met een onbetrouwbare CFD-broker die een verborgen agenda heeft, ofwel een “boilerroom“. Wat er in die verborgen agenda staat is simpelweg dat de belegger geld moet blijven storten, dat vroeg of laat in handen van de broker valt. Dat gebeurt meestal in een volgende fase als gevolg van swaps. Dat er in feite wordt gemanipuleerd en een spelletje wordt gespeeld is voor de belegger in deze fase vaak nog niet duidelijk. Onbetrouwbare brokers werken met een stappenplan om de belegger steeds meer te laten storten, waarbij uiteindelijk de beleggingen verdampen. Margin calls zijn vanuit het perspectief van een broker die zijn klanten manipuleert met een verborgen agenda een instrument om er voor te zorgen dat de klant steeds meer geld stort.

Het verwoestende effect van swaps

Swaps zijn kosten die de CFD-broker (vaak onaangekondigd) rekent over openstaande posities. Deze kosten worden afgeboekt van het account en als de marge al aan de lage kant was, kan het gebeuren dat de software alle posities gedwongen sluit, soms midden in de nacht (als u slaapt is de beurs in New York open!). Deze gedwongen sluiting van de posities raakt ook trades die op winst stonden, maar de opbrengst van deze positieve trades wordt weggestreept tegen de verliezen op de gedaalde posities en de kosten van de swaps. Het gevolg is dat alle beleggingen verdampen; de belegger is dan zijn inleg geheel kwijt en staat na een soort rit in een achtbaan met lege handen; alle extra stortingen vanwege de margin calls waren voor niets of zijn, in andere woorden gezegd, winst voor de broker, die in feite de wederpartij bij de transacties is.

Het draaiboek van malafide brokers

Wie als onervaren belegger is begonnen met beleggen in CFD’s en daarna zijn inleg verliest, vraagt zich misschien af of dit het gevolg is van pech, of dat er meer aan de hand is. De vraag of deze vorm van beleggen niet een geraffineerde vorm van oplichting is ligt voor de hand. Als gespecialiseerd advocatenkantoor kijken wij vooral naar de vraag of de belegger is begeleid en zo ja, hoe. Als dit zo is, dan is meestal een bepaald draaiboek gevolgd, waarbij de CFD-broker de belegger manipuleert en  stapsgewijs ertoe aan zet om steeds meer geld bij te storten. Zo wordt de belegger in de val gelokt. Lees hier meer over het stappenplan van malafide brokers, dan kunt u zelf herkennen of deze methode bij u is toegepast. Zo ja dan weet u meteen of u juridisch een sterke zaak heeft. Vraag in elk geval advies na het verdampen van beleggingen en zeker niet bij de broker zelf; die kan u – volkomen ten onrechte – het gevoel geven dat u zelf de schuld bent, terwijl in feite sprake is van een opzettelijk plan om uw inleg in handen te krijgen in plaats van te beleggen!

Trap niet in praatjes

Gewiekste accountmanagers van onbetrouwbare brokers hebben altijd een verhaal klaar. Zo kunnen ze zeggen dat geld bijstorten bij een margin call wettelijk verplicht is “om u te beschermen”. Wat ze er niet bijzeggen is dat u ook kunt uitstappen om uw verlies te beperken en wat ze ook niet zeggen is dat bijstorten alleen maar tijdelijk werkt om de beleggingen die kennelijk de verkeerde kant opgaan overeind te houden; ten eerste kan de margin call zich herhalen en ten tweede weten de accountmanagers dat de swaps er aan zitten te komen waarmee de klant blut wordt gespeeld en zijn inleg verliest, maar dat vertellen ze er niet bij. Wees dus heel kritisch als u onder druk wordt gezet om na een margin call bij te storten en bedenk dat u ook uit kunt stappen.

Onze specialist: Marius Hupkes