Een tegenoffensief van de aanbieders van CFD-producten is tot staan gebracht. De rechter in Cyprus weigert toestemming om Nederlandse consumenten voor de rechter te dagen.

Nepadvertenties

Het gaat om aanbieders van contracts for difference (CFD’s) uit Cyprus die deze beleggingsproducten verkopen via nepadvertenties over bitcoins en bekende mensen. Vorig jaar hebben meerdere Nederlandse rechtbanken zich bevoegd verklaard om zaken tegen deze partijen te behandelen. De inzet is inmiddels ruim € 8.000.000.

Welke rechter?

De CFD-brokers hebben in de kleine lettertjes van het contract bepaald dat rechtszaken alleen kunnen worden behandeld door de Rechtbank in de plaats Limassol op Cyprus. Nederlandse rechters hebben daar een streep door gezet; het gaat om consumentenzaken die gewoon in Nederland kunnen worden behandeld. De CFD-bedrijven vinden dat niet plezierig en zijn in meerdere gevallen een tegenprocedure begonnen bij de rechtbank in Limassol. In die procedure eisen ze de proceskosten terug die ze in Nederland moeten maken. In andere gevallen stellen ze dat er een negatief accountsaldo is. Dit tegenoffensief dwingt de Nederlandse gedupeerden zich te verdedigen in een procedure in Cyprus. Wie niet reageert wordt namelijk bij verstek (automatisch) veroordeeld. De CFD-brokers willen het de gedupeerden – die in veel gevallen erg veel geld kwijt zijn – met het openen van dit tweede front zo moeilijk mogelijk maken.

Toestemming nodig

In Cyprus geldt een regel dat de rechter eerst toestemming (verlof) moet geven voor je iemand kunt oproepen uit een ander land. Die toestemming is in ruim 30 zaken gegeven. Bij dit verlof wordt de vreemdeling niet gehoord en kan de rechter dus nog niet weten dat de vreemdeling een beroep zal doen op de onbevoegdheid van de rechter. De CFD-brokers hebben gemeld – of gebluft – dat de rechter in Cyprus bevoegd is. Ze hebben natuurlijk het voordeel dat de Nederlandse gedupeerde nog niet kan reageren. In deze ruim 30 zaken is de gedupeerde vervolgens opgeroepen en daarna hebben we alsnog een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de Cypriotische rechter. Daarbij is uitleg gegeven over de Nederlandse uitspraken die er al zijn, die in vertaling zijn meegestuurd.

Geen nieuw verlof

Er zijn nog geen vonnissen van de Cypriotische rechter over de bevoegdheid in de vervolgprocedure, maar er is wel voor het eerst een uitspraak gedaan over een nieuw aangevraagd verlof. De rechter schrijft in de uitspraak dat hij bekend is met de verweren die de Nederlandse consumenten hebben ingediend in de andere zaken die al lopen. Vervolgens legt de rechter de procedure stil – hij geeft dus geen verlof – in afwachting van het oordeel van de Nederlandse rechter. Die heeft al geoordeeld dat hij bevoegd is, maar dat kan de rechter in Cyprus nog niet weten, omdat bij de verlofprocedure de tegenpartij niet wordt opgeroepen om te reageren. De rechter kondigt aan dat hij het verlof zal afwijzen zodra hij de Nederlandse uitspraak ontvangt. We hebben de Nederlandse bevoegdverklaring inmiddels ingediend. Het betreft een uitspraak van de Rechtbank Overijssel.

Blokkade nieuwe zaken

De rechter in Cyprus bevestigt hiermee dat alleen de Nederlandse rechtbanken de procedures tegen de CFD-brokers exclusief kunnen behandelen omdat het om consumentenzaken gaat. Het is ook goed nieuws dat de Cypriotische rechtbank de ingediende verweren in andere zaken goed bestudeerd heeft en betrekt bij de nieuwe aangevraagde verloven. Het opstarten van nieuwe tegenprocedures lijkt hiermee effectief geblokkeerd te zijn: ze worden afgevangen bij de poort. In de zaken waarin al verlof is gegeven, is een positieve beslissing te verwachten.

De vertaling van het Cypriotische vonnis is hier te vinden: vonnis Rb Limassol 7 april 2021

gepubliceerd door Marius Hupkes