Bent u ontslagen of wordt uw contract niet meer verlengd? Dan heeft u in beginsel recht op een transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding genoemd). Een transitievergoeding is een financiële compensatie, die de werkgever dient te betalen als hij uw contract niet meer verlengt of u ontslaat. Indien u zelf ontslag neemt, heeft u in beginsel geen recht op een transitievergoeding, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van de werkgever.

De hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag is afhankelijk van diverse factoren. Er wordt onder andere gekeken naar uw maandsalaris en naar de duur van het dienstverband. Op rijksoverheid.nl kunt u gebruik maken van de rekenhulp bij de transitievergoeding (https://rekenhulptransitievergoeding.nl/). Daarnaast staat er op de website een uitleg van de berekening opgenomen.

Werkgever betaalt de transitievergoeding niet

Uw werkgever dient de transitievergoeding na het einde van uw dienstverband uit te betalen. Indien de betaling niet plaatsvindt, kan een werknemer tot drie maanden na beëindiging van het dienstverband aanspraak maken op de vergoeding. Er geldt namelijk een zogeheten vervaltermijn. Dit houdt in dat na deze drie maanden geen succesvol verzoek tot uitbetaling van de transitievergoeding meer kan worden gedaan. Zorg dan ook dat u er op tijd bij bent.

Aanschrijven

Indien uw werkgever niet overgaat tot betaling, kunt u eerst een brief sturen aan uw werkgever. Deze brief kunt u ook door een advocaat of een jurist op laten stellen (en dat maakt vaak meer indruk). Als uw werkgever de transitievergoeding naar aanleiding van deze brief voldoet, kan een procedure achterwege blijven. Indien betaling uitblijft, dient een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. Zoals eerder in deze blog aangegeven, dient dit binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband te gebeuren, aangezien de mogelijkheid om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding na deze drie maanden is verstreken.

Tot slot

Heeft u vragen omtrent de transitievergoeding of heeft u hulp nodig omdat de vergoeding niet wordt betaald? U kunt vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen (020 696 3000) of een e-mail sturen (info@hupkesadvocaten.nl).

Leonie Keet