Na de invoering van de WWZ (wet werk en zekerheid) op 1 juli 2015 volgen nog een paar kleine wetswijzigingen per 1 januari 2016. Zo komt er een maximum aan de “faillissementsuitkering”, die in de werkloosheidswet is geregeld.

Hoe werkt de faillissementsuitkering

Als een bedrijf of instelling failliet gaat, hebben werknemers vaak te kampen met achterstallig loon. Deze vordering wordt vergoed door het UWV. Een mooie regeling, die tot nu toe 100 % van het salaris vergoedt over maximaal 13 weken; ook als de betreffende werknemer een (zeer) hoog salaris heeft. Er zit namelijk geen bovengrens aan de vergoeding, maar alleen een beperking in tijd. Lees hier alle details over de werking en omvang van de faillissementsuitkering.

Wat is het dagloonmaximum

De faillissementsuitkering is geregeld in een apart hoofdstuk van de WW. Toch is het vreemd dat er geen bovengrens zit aan het uitkeringsbedrag. Voor andere sociale verzekeringswetten geldt namelijk wel een limiet. Veel sociale verzekeringsuitkeringen zijn een percentage van het laatstverdiende loon, bijvoorbeeld 70 %, met als bovengrens het dagloonmaximum, een landelijk normbedrag. Dat betekent voor iemand met een hoog salaris die (bijvoorbeeld) in de WW komt een aftopping van zijn uitkering op een lager percentage van zijn laatstverdiende loon.

Hoe hoog is het maximumdagloon

Tweemaal per jaar wordt het maximale dagloon aangepast. Het nieuwe dagloon wordt door UWV op deze pagina  gepubliceerd.  Op dit moment is het maximumdagloon € 199,95.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de faillissementsuitkering gemaximeerd

De faillissementsuitkering is vanaf 1 januari 2016 nog steeds 100 % van het loon met dien verstande dat het salaris waarover de uitkering wordt vergoed is beperkt tot 100/108e maal anderhalf keer het dagloon. Simpeler gezegd: de faillissementsuitkering wordt voor de hogere inkomens begrensd op 150 % van het dagloon.

Fraudebestrijding intensiever

De faillissementsuitkering is enigszins fraudegevoelig. Het komt voor dat fraudeurs een bedrijf oprichten, vrienden en familie een goed betaalde baan aanbieden, en daarna het bedrijf failliet laten gaan – zonder dat duidelijk is hoe het bedrijf eigenlijk geld zou gaan verdienen. Deze vorm van fraude wordt de laatste jaren strenger aangepakt, met wisselend succes overigens.

Conclusie

De faillissementsuitkering blijft een ruime uitkering voor werknemers die te maken krijgen met een failliete werkgever. Wel wordt de uitkering beperkt voor veelverdieners. Werknemers met een hoog salaris gaan meer eigen risico dragen.

Wat niet verandert

Werknemers moeten nog steeds alert zijn op verlies van rechten als zij te traag reageren op een werkgever die achterloopt met salaris betalen. De faillissementsuitkering blijft weliswaar uitkeren over 13 weken, maar de rechtsgang kan 4 tot 5 weken duren. Snel contact met een advocaat is geboden (rechtsbijstandsverzekeraars reageren vaak langzaam).Bent u werknemer en denkt u dat uw werkgever failliet gaat? Lees dan verder op de website van achterstalligsalaris.nl

 

Dit bericht is verschenen op www.faillissementaanvragen.nl