Checklist voor hoger beroep en second opinion

U heeft een uitspraak ontvangen en u overweegt hoger beroep in te stellen. Wat moet u meenemen naar een advocaat en waarom?

 

De uitspraak

Dit is het belangrijkste document dat u mee moet nemen. Niet alleen de einduitspraak, maar ook eventuele tussenvonnissen en oproepbrieven van de rechtbank.

De overige processtukken

Deze moeten bij het gerechtshof worden ingeleverd. Verder moeten wij natuurlijk kijken of de rechtbank geen argumenten over het hoofd heeft gezien en of de strategische aanpak veranderd moet worden.

Deurwaardersexploiten

Het kan zijn dat de uitspraak waar u tegen in hoger beroep wilt gaan bij u is bezorgd door een deurwaarder. Of u bent zelf opgeroepen voor hoger beroep door een deurwaarder. In dat geval willen wij deze documenten ontvangen. Dat is nodig om vast te stellen hoeveel tijd er nog is.

Uw legitimatie

Wij moeten vaststellen wie u bent, zodat  u een geldig legitimatiebewijs mee moet nemen.  Vertegenwoordigt u een bedrijf? Neem dan ook een uittreksel uit de kamer van koophandel mee.

Uw inkomensgegevens

Als u verwacht dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan doen wij voor u een aanvraag. Meer informatie vindt u op rechtsbijstand.nl

Juridische adviezen

Heeft u bij de rechtbankzaak hulp gehad van een advocaat of een andere jurist? Wij willen graag weten wat zij u hebben geadviseerd en wat hun diagnose is. U bent overigens niet verplicht te zeggen dat u een second opinion wilt.

Dossier

Als u de zaak aan ons in behandeling geeft dan hebben wij het hele dossier nodig, dus niet alleen de hiervoor genoemde gegevens, maar ook alle brieven, emails enzovoort. Wilt u eerst de second opinion? Dan is het hele dossier niet nodig, en kunt u volstaan met de hiervoor genoemde informatie. Bij  het eerst gesprek hoeft u nooit meteen het hele dossier mee te nemen.