De grootste rechtbijstandsverzekeraar, DAS,  heeft zich na jaren verzet neergelegd bij de vrije advocaatkeuze. Dat blijkt uit het publiceren van een lijst van vergoedingen die DAS aan advocaten zal betalen als de verzekerde de voorkeur geeft aan de behandeling van zijn zaak door een advocaat. Particulieren en ondernemers met een rechtsbijstandspolis kunnen nu dus op kosten van de verzekering een advocaat inschakelen.

IN DE PRAKTIJK

Inmiddels heeft ons kantoor de eerste zaak waarbij de vrije advocaatkeuze is toegepast in behandeling genomen. Het betreft een ontslagzaak op verzoek van een werkgever, die voor rechtshulp verzekerd is bij de DAS. In eerste instantie gaf de DAS zelf de rechtsbijstand, maar het ontslagverzoek werd afgewezen door de kantonrechter. De opdrachtverlening is goed verlopen en de strijd over de vrije advocaatkeuze is nu echt verleden tijd, al blijft het voor de verzekerden verstandig om de uitbesteding via een advocaat aan te vragen en niet zelf.

KOSTBAAR STAARTJE

DAS betaalt wel een hoge prijs voor zijn jarenlange verzet tegen de vrije advocaatkeuze. Veel verzekerden hebben in het verleden op eigen kosten een advocaat ingeschakeld terwijl zij een rechtsbijstandsverzekering hebben. Er is al een claimstichting opgericht die de advocaatkosten van deze gedupeerden wil verhalen op de DAS. DAS heeft jaren tegen beter weten in ontkend dat de verzekerden op grond van europese regels geen genoegen hoeven te nemen met een jurist van DAS; zij mogen altijd kiezen voor een advocaat.

UPDATE 10 NOVEMBER 2014: DAS COMPENSEERT SCHADE

DAS heeft besloten de procedures van de claimstichtingen niet af te wachten. DAS gaat zelf vergoeding van de schade aan zijn verzekerden aanbieden. De verzekerden kunnen alsnog de kosten van het inschakelen van een advocaat op de DAS verhalen.