Zowel een werkgever als een werknemer mogen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet opzeggen voor het einde van de afgesproken datum. In de regel is hierop één uitzondering: het tussentijds opzegbeding. In dit blog ga ik in op de situatie dat wel sprake is van een opzegbeding, en op de situatie dat dit beding niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding

In het geval dat een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betekent dit dat zowel de werknemer als de werkgever de overeenkomst tussentijds kunnen opzeggen.

Situatie 1: Opzegging door werkgever

Ook al is er een opzegbeding, betekent dit niet dat de werkgever de overeenkomst zomaar eenzijdig kan opzeggen. Dit is afhankelijk van de reden die de werkgever heeft om de overeenkomst op te zeggen. De werkgever moet of het UWV om toestemming vragen om de overeenkomst op te mogen zeggen of hij kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Situatie 2: Opzegging door werknemer

De werknemer kan wel eenzijdig opzeggen door een beroep te doen op het tussentijdse opzegbeding. Wel geldt voor de werknemer dat hij de geldende opzegtermijn in acht moet nemen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding

Als er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan kan er in principe niet voor de einddatum van de overeenkomst worden opgezegd. Dit geldt voor zowel de werknemer als de werkgever.

Situatie 1: Opzegging door de werkgever

Als de werkgever desondanks opzegt, is deze opzegging vernietigbaar. De werknemer kan in deze situatie de rechter verzoeken om de opzegging te vernietigen.

Situatie 2: Opzegging door de werknemer

In het geval dat de werknemer tussentijds opzegt, dan zou het kunnen dat de werknemer een schadebedrag moet betalen aan de werkgever. In sommige gevallen kan de rechter bepalen dat de werknemer het loon dat de werknemer tot het einde van het contract nog zou hebben verdiend, moet betalen aan de werkgever. De werknemer kan in dat geval wel de rechter verzoeken om het totale schadebedrag te matigen.

Tot slot

Voor de werknemer kan het van belang zijn om zich te verzetten in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt (zowel met als zonder tussentijds opzegbeding). De opzegging kan namelijk onder andere gevolgen hebben voor de WW-uitkering van de werknemer.

Gepubliceerd door Leonie Keet