Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak: 12-06-2014
Datum publicatie: 18-06-2014
Zaaknummer200.147.874

Rechtsgebied: Civiel recht
Bijzonder kenmerk: Hoger beroep

Inhoudsindicatie:
Hof heeft de beslissing van de rechtbank, waarbij het verzoek van de schuldenaar – die een hoog inkomen, maar ook een hoge schuldenlast heeft – om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is afgewezen, vernietigd en de schuldsaneringsregeling alsnog op hem van toepassing verklaard. Niet kan worden aangenomen dat de schuldenaar ten aanzien van het onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift niet te goeder trouw is geweest. Uit de wetsgeschiedenis blijkt voorts dat de wetgever welbewust geen grens heeft willen stellen aan de omvang van de schuldenlast, wat meebrengt dat ook mensen met forse schulden in beginsel, als aan de voorwaarden is voldaan, kunnen worden toegelaten. Het hof leidt daaruit af dat de schuldenaar niet de toegang tot de schuldsaneringsregeling kan worden ontzegd uitsluitend op de grond dat zijn schulden te hoog zijn.

Vindplaats: Rechtspraak.nl

 

Commentaar op de uitspraak

Niet alleen mensen met lage inkomens kunnen schuldproblemen krijgen. Ook met een hoog inkomen van € 150.000 bruto kun je te maken krijgen met loonbeslag, waardoor je jarenlang – misschien zelfs de rest van je leven – van € 800 netto per maand moet leven. Bijvoorbeeld omdat de bank je huis heeft geveild, waarna een restschuld met een hoge boeterente volgt; of door een hoge studieschuld, zoals bij een piloot.

Schuldhulpverleners en rechters weten soms geen raad met deze groeiende groep mensen: veelverdieners die klem zitten door beslaglegging en die geen kant meer op kunnen. De rechtbank was streng voor onze cliënt in deze zaak. Als je bij zo’n hoog inkomen hoge schulden krijgt, dan heb je op te grote voet geleefd en onverstandige beslissingen genomen (ofwel: te veel geld uitgegeven). Dat is verwijtbaar en daarom had onze client geen recht om van zijn schulden af te komen via de schuldsanering (WSNP). Wij hebben voor onze cliënt hoger beroep ingesteld tegen dit oordeel bij het gerechtshof.

Het gerechtshof geeft onze cliënt gelijk. Deze belangrijke uitspraak maakt principieel duidelijk dat ook mensen met hoge inkomens toegelaten mogen worden tot de wet schuldsanering. De schuldsanering is er niet alleen voor mensen met lage inkomens maar ook voor mensen met hoge inkomens.

Ook voor mensen met hoge inkomens kan gelden dat zij de schuldsanering nodig hebben om van hun schulden af te komen. De wet is immers gelijk voor iedereen. Verder is in deze uitspraak een wettelijke regel van belang die betrekking heeft op de ontstaansdatum van de schuld. Het kan best zijn dat iemand op te grote voet heeft geleefd, zodat hij verwijtbaar is en hij niet in de WSNP mag; maar als deze schuld langer dan vijf jaar geleden is ontstaan, dan is dat geen reden meer om iemand niet toe te laten tot de WSNP. Dat staat in artikel 288, eerste lid sub b van de Faillissementswet.

Wel zal een veelverdiener extra goed moeten uitleggen hoe de schulden ondanks zijn hoge inkomen konden ontstaan. Een toelatingsverzoek van iemand met een hoog inkomen moet zeer goed worden onderbouwd.