Juridische termen hoger beroep

Wat betekent het? Terminologie Bij het gerechtshof wordt andere terminologie gebruikt dan bij de rechtbank. Op deze pagina vindt u een overzicht van juridische termen en begrippen. Bekijk ook de checklist hoger beroep. Project KEI Een automatiseringsproject van de rechtbanken. Vanaf 2018 zou in alle zaken digitaal geprocedeerd worden. Het verschil tussen dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures zou kleiner worden en de terminologie zou gaan veranderen. Het project is inmiddels stopgezet zodat de terminologie in hogerberoepszaken niet [...]