Ons kantoor heeft een melding ontvangen van fraude waarbij een fake-organisatie met de naam Crypto Conduct Authority wordt ingezet om beleggers te misleiden.

Een nieuwe vorm van beleggingsfraude

Deze niet bestaande Crypto Conduct Authority  is een verlengstuk van “boilerrooms”, frauduleuze bedrijven die nepbeleggingen verkopen. Stortingen van inleg worden bij deze boilerrooms niet echt omgezet in beleggingen. Op een zeker moment probeert de boilerroom de bedrogen belegger nog meer geld af te troggelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat een opname alleen mogelijk is als eerst een “verificatiestorting” in de blockchain wordt uitgevoerd, of er wordt gezegd dat een belasting verschuldigd is, of een extra fee. Als de belegger gaat twijfelen aan de verhalen van de boilerroom, dan wordt de belegger verwezen naar de Crypto Conduct Authority. Die presenteert zich als een onafhankelijk instituut dat klachten kan behandelen. De Crypto Conduct Authority bevestigt dan dat wat de boilerroom zegt klopt. Als de belegger meegaat in deze nieuwe truc, stort hij opnieuw geld in de boilerroom.

Fases

Beleggingen in boilerooms ontwikkelen zich in de eerste fase vaak positief, zodat de belegger enthousiast wordt en meer gaat storten. In de tweede fase raakt het slachtoffer door zijn geld heen of wil het slachtoffer uitstappen. Dat laatste is niet de bedoeling van de boilerroom, en geld opnemen is al helemaal niet de bedoeling: de stortingen moeten op gang blijven. In deze tweede fase worden allerlei trucs ingezet zoals “belastingaanslagen”, “verificatiestortingen in de blockchain”, “tegengaranties”, “tijdelijke stortingen”, enzovoort. Dit is allemaal fake en bedoeld om de stortingen op gang te houden. Als de belegger argwanend is en hier niet meer intrapt, wordt de Crypto Conduct Authority naar voren geschoven die dan als zogenaamd onafhankelijke externe partij het slachtoffer kan bewerken, zodat het slachtoffer alsnog geld gaat storten.

Cryptowallets

In specifieke gevallen denken wij dat er kans is om de schade vergoed te krijgen. Gedupeerden van boilerrooms worden vaak gestimuleerd om een account te  openen bij een “wallet” voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com en Coinmetro. Deze cryptowallets opereren illegaal: ze mogen geen Nederlandse klanten aannemen omdat zij niet voldoen aan de eisen van de Wet tegen witwassen (Wwft). In de wallets wordt geld gestort waarmee cryptovaluta worden aangekocht, bijvoorbeeld bitcoins. Deze cryptovaluta worden weggesluisd, er wordt dus niet belegd. De reden dat de boilerrooms de cryptowallets gebruiken is dat zij als criminele organisatie niet zomaar een bankrekening kan openen. Bovendien is het via deze cryptowallets makkelijker om geld weg te sluizen omdat geen of minder fraudecontrole plaatsvindt. Deze cryptowallets mijden de in Nederland geldende wetgeving op dit gebied.

Juridische mogelijkheden

Het heeft vaak geen zin om boilerrooms via de rechter aan te pakken. Juridisch gezien is er geen tegenpartij die voor de rechter kan worden gedaagd. Boilerrooms hebben geen verifieerbare identiteit en geen verifieerbaar adres, de websites geven valse informatie, alle persoonsnamen zijn vals, en “verlengstukken” zoals de Crypto Conduct Authority zijn ook nep. Maar er is wel een andere optie voor de gedupeerden. Als gebruik is gemaakt van een illegale cryptobroker die volgens de wet in Nederland niet actief mag zijn (zoals Crypto.com, Coinbase, Kraken, Binance of Coinmetro) dan kan de schade bij deze partij geclaimd worden. Er zijn op dit moment nog geen uitspraken van rechters over deze kwestie omdat dit soort fraude pas sinds kort bestaat, maar de wet is heel duidelijk: deze cryptobedrijven mogen hoe dan ook geen Nederlandse klanten aannemen en zijn volgens de toezichthouder zelfs strafbaar. Er is dus goede hoop voor de gedupeerden.

Recovery fraude

Na de oplichting kunnen slachtoffers worden benaderd door onbetrouwbare bureaus die beloven te helpen. Dat is ook weer oplichting: als u wordt benaderd, dan kan dit bureau uw naam- en adres alleen van de oplichters hebben gekregen. Trap daar dus niet in!