Als een werknemer geen zorgpremie betaalt, kan dit vergaande gevolgen hebben voor u als werkgever. Uiteraard iets dat zoveel als mogelijk moet worden voorkomen. Dit blog gaat dan ook in op de regelgeving en geeft aan waar u op moet letten.

Hoe werkt het?

Als iemand zes maanden geen zorgpremie betaalt, wordt diegene als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf dat moment dient de zogenoemde wanbetaler een bestuursrechtelijke premie te betalen aan het Zorginstituut Nederland. Deze bestuursrechtelijke premie is hoger dan de zorgpremie en komt in plaats van de zorgpremie aan de zorgverzekeraar.

Hoe wordt de bestuursrechtelijke premie geïnd?

Als de wanbetaler een werkgever heeft, wordt aan de werkgever een besluit toegezonden. Hier staat in dat de werkgever maandelijks de bestuursrechtelijke premie moet inhouden op het loon van de werknemer en diezelfde maand moet afdragen aan het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland geeft aan vanaf welke maand u de premie moet gaan inhouden en afdragen. Indien dit bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2016 is, moet nog in januari 2016 de eerste keer premie worden ingehouden op het loon en worden afgedragen aan het Zorginstituut Nederland. Voor de daarop volgende maanden geldt hetzelfde. Elke maand opnieuw moet het worden ingehouden en afgedragen. Op deze wijze wordt de werkgever verantwoordelijk gemaakt voor de betaling van de bestuursrechtelijke premie.

Wat zijn de gevolgen als de premie niet (tijdig) wordt afgedragen?

Elke maand moet de premie worden betaald aan het Zorginstituut Nederland. Doet de werkgever dit niet of niet op tijd, dan blijft de premie verschuldigd aan het Zorginstituut Nederland en heeft zij de mogelijkheid een dwangbevel uit te vaardigen. In zo’n dwangbevel staat bijvoorbeeld dat de achterstand alsnog binnen twee dagen moet worden betaald. Gebeurt dit niet, dan kan bijvoorbeeld worden overgegaan tot het leggen van beslag. Beslag op bijvoorbeeld de bankrekening of goederen kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Wat zijn de gevolgen als de premie niet (tijdig) wordt ingehouden?

Als de premie niet tijdig wordt ingehouden, dus in de maand waarop de premie ziet, dan mag de werkgever niet de premie alsnog inhouden op het loon van de werknemer. Te laat is dus te laat! Dit houdt dus in dat de premie wel moet worden afgedragen, maar dat deze niet meer kan worden ingehouden op het loon van de werknemer. Hierdoor komt de bestuursrechtelijke premie volledig voor rekening van de werkgever. Dit kan soms tot in de duizenden euro’s lopen. Zorg er dus voor dat u de premie op tijd inhoudt.

Tot slot – TIP!

Als u door het Zorginstituut Nederland wordt verplicht maandelijks bestuursrechtelijke premie in te houden op het loon van uw werknemer en af te dragen, doe dit dan ook. Voorkom dat de bestuursrechtelijke premie wel door u als werkgever moet worden afgedragen, maar niet meer kan worden verhaald op de werknemer.

 

Geplaatst door Leonie Keet

leonie-2016

Leonie Keet is advocaat

Lees hier meer artikelen van Leonie Keet