Wij bieden u de mogelijkheid om tegen zeer lage kosten – te weten: € 100 – een gesprek te hebben met een specialist, om uit te zoeken of faillissement voor u de uitweg is, dan wel of er betere alternatieven zijn.

Als u zichzelf failliet wilt laten verklaren, dan is een advocaat niet verplicht.

Wat is eigen aangifte

Indien u een privé-persoon bent, of als u een IB-ondernemer bent (eenmanszaak, V.o.F) kunt u uw eigen faillissement aanvragen bij de rechtbank. Er kunnen verschillende redenen zijn om uw eigen faillissement aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf heeft met onoverkomelijke schulden. Faillissement biedt (tijdelijk) een vorm van bescherming tegen schuldeisers die beslag leggen op uw bezittingen. Moeilijke beslissingen over wie u wel of niet betaalt worden voor u genomen. Daar staat tegenover dat een faillissement voor privé-personen niet betekent dat u na opheffing van het faillissement van uw schulden afkomt. Dat is een groot nadeel bij faillissementen van privé-personen.

Zijn er alternatieven?

Voordat u een besluit neemt om uw eigen faillissement aan te vragen, moet u goed nadenken of er voor u betere oplossingen zijn. Wij bieden u de mogelijkheid om tegen zeer lage kosten – te weten: € 100 – een gesprek te hebben met een specialist, om uit te zoeken of faillissement voor u de uitweg is, dan wel of er betere alternatieven zijn.

Het bekendste alternatief: schuldsanering

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is het bekendste alternatief bij problematische schulden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de schuldhulpverlening van uw gemeente. Sommige gemeenten weigeren klanten met problematische schulden vanwege onredelijke eisen die strenger zijn dan de wet. In dat geval kunnen wij u helpen met een bezwaarprocedure. De schuldhulpverlening organiseert een (wettelijk verplicht) voortraject voor de WSNP. Wordt u niet toegelaten door de rechter? Kijk dan hier.

Niet zo bekend alternatief: surseance van betaling

Voor een kleine groep privé-personen bestaat een belangrijk alternatief bij ernstige betalingsproblemen: de surseance van betaling. Een voorbeeld: u bent een vermogende belegger met meerdere panden of moeilijk verkoopbare beleggingen en u heeft een acuut financieel probleem waardoor een schuldeiser u failliet wil laten verklaren. U heeft wel bezit maar u bent niet liquide. In dat geval is surseance van betaling voor u de oplossing. Surseance is wel erg ingewikkeld, en moet worden begeleid door een advocaat. Wij hebben meerdere surseances met succes afgesloten, zonder dat een faillissement is gevolgd.

Als u geen alternatief ziet

Dan kan het verstandig zijn om zelf faillissement aan te vragen, in plaats van dat een schuldeiser dat voor u doet. Een zware stap, maar het geeft ook duidelijkheid.

Waar moet u de aangifte doen?

U moet hiervoor naar de rechter waaronder u valt vanwege uw woon- of vestigingsplaats. Welke rechter dit is vindt u hier.

Op de website van de rechtbanken vindt u een formulier dat u kunt gebruiken om zelf aangifte te doen van faillissement. Dit formulier vindt u hier. U kunt het formulier stap voor stap invullen en daarna indienen bij de rechtbank.

Zitting en uitspraak

Eigen aangiftes worden meestal op de eerstvolgende dinsdagochtend bij de rechtbank behandeld. De rechter doet meestal direct mondeling uitspraak. De uitspraak wordt ook vastgelegd in een schriftelijk vonnis. Als het faillissement wordt uitgesproken wordt dezelfde dag een curator benoemd.

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?