Een bestuurder van een B.V. die niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen moet kiezen tussen faillissement (waarbij de curator de boedel afwikkelt) dan wel liquidatie (waarbij de bestuurder zelf het bedrijf afwikkelt en ontbindt).

Bestuurder kiest voor faillissement

De Rechtbank Rotterdam heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan op 20 maart 2014. Het gaat om een bestuurder / 100 % aandeelhouder van een B.V. die een vrijwel lege boedel heeft. De bestuurder laat de B.V. failliet verklaren op eigen aangifte. De rechtbank spreekt het faillissement uit en benoemt een curator.

Curator is het niet eens met faillissement

De curator ontdekt al snel dat de boedel leeg is. Zijn analyse is dat het gaat om een geval waarin de directeur het bedrijf had moeten liquideren. Dit houdt in dat niet een curator, maar de directeur de nodige stappen zet om het bedrijf af te wikkelen. Het probleem van de “lege boedels” – bedrijven die zo weinig bezit hebben dat het salaris van de curator niet kan worden betaald, laat staan andere schuldeisers – is door de financiële crisis behoorlijk toegenomen. De curator vecht de faillietverklaring dan ook aan. Hij vindt dat de bestuurder het bedrijf had moeten afwikkelen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank geeft de curator gelijk en merkt de faillietverklaring in dit geval aan als misbruik van recht. De directeur had het bedrijf zelf moeten liquideren, maar in plaats daarvan wil hij dat de curator dat doet, terwijl de boedel leeg is. De rechtbank erkent het belang van de curator om niet opgezadeld te worden met een lege boedel. Overigens zijn er ook andere uitspraken van rechtbanken. Het zal heel erg afhangen van het geval of een bestuurder moet kiezen voor faillissementsaanvraag of liquidatie. In deze zaak werd de bestuurder uiteindelijk veroordeeld om het salaris van de curator te vergoeden. Twijfelt u tussen liquidatie of faillissement? Vraag dan advies om te voorkomen dat u het salaris van de curator moet betalen.