Volgend jaar wordt eindelijk de stokoude faillissementswet gemoderniseerd. Wat weet u van het faillissementsrecht? Het team van faillissementaanvragen.nl heeft 10 vragen en antwoorden voor u over failliet gaan.

 

Vraag 1

Piet heeft een schuld aan Jan. Piet heeft ook een hoge hypotheekschuld aan de Grexitbank. Jan weet dat. Jan vraagt het faillissement van Piet aan. Volgens Jan zijn er twee schuldeisers: hijzelf en de Grexitbank. Zal de rechtbank het faillissement uitspreken?

Antwoord 1

cao en vakbonden

Nee, een hypotheekschuld waarop elke maand wordt betaald is niet opeisbaar en kan niet dienen als steunvordering. De schuld aan de bank telt alleen mee  als de hypotheek niet meer wordt betaald. Lees meer.

 

 

Vraag 2

Vlak voordat Truus failliet gaat, spreekt Truus met haar broer Jan af dat haar schuld van € 30.000,- aan Jan wordt afbetaald door levering van een luxe auto ter waarde van € 30.000,-. Is deze transactie geldig?

Antwoord

lommerrijk

Nee. Deze afspraak is paulianeus en kan door de curator worden teruggedraaid. Lees meer.

 

 

Vraag 3

Jan heeft € 30.000 aan zijn zus Truus geleend. In ruil heeft hij onderpand op haar auto gekregen.  Ahmed legt beslag op de auto. Truus krijgt surseance van betaling. Jan wil de auto veilen om zijn geld terug te krijgen. Mag dat?

Antwoord

hof-leeuwarden

Ja, dat mag. Bij surseance vervallen beslagen, maar separatisten mogen hun rechten uitoefenen en Jan is separatist, omdat hij een pandrecht heeft. Lees meer.

 

 

Vraag 4

Piet gaat failliet op aanvraag van Truus. Piet heeft een schuld aan Truus en een schuld aan de Grexitbank. Piet stelt hoger beroep in. Tante Agaath wil Piet helpen. Zij betaalt de schuld aan de Grexitbank, maar niet de schuld aan haar nichtje Truus, die zij niet aardig vindt. Slaagt het hoger beroep?

Antwoord

hoge-raad

Ja. Het faillissement wordt teruggedraaid als er nog maar één schuld resteert. Ook als dit de schuld aan de aanvrager van het faillissement is. Lees meer.

 

 

Vraag 5

Piet, Truus en Ahmed zijn vennoten van een V.o.F. De Grexitbank heeft € 30.000 aan de V.o.F. geleend. Ahmed heeft ook een spaarrekening bij de Grexitbank met een saldo van € 30.000. De V.o.F. betaalt de lening niet af. Grexitbank vraagt het faillissement aan van de V.o.F. en van de vennoten privé. Zal de rechter automatisch het faillissement van de vennoten uitspreken?

Antwoord

Nee. Vroeger was dat wel zo maar de Hoge Raad is van koers veranderd. Het kan zijn dat de vennoten met succes verweer voeren. Dat geldt met name voor Ahmed, die zijn spaarsaldo kan verrekenen. Hij heeft dan geen schuld meer aan de Grexitbank. Lees meer.

 

 

Vraag 6

Ahmed wordt tijdens zijn vakantie failliet verklaard. Hij was niet op de hoogte van de zitting. Op de 12e dag na de uitspraak tekent hij verzet aan bij de rechtbank. Is hij nog op tijd?

Antwoord

Ja, hij is nog op tijd. Het faillissement is bij verstek uitgesproken. De verzettermijn is 14 dagen,en geen 8 dagen, zoals bij hoger beroep. Lees meer.

 

 

Vraag 7

Jan, Pier en Tjoris werken bij Rederij Tromp. Tromp gaat failliet. Eigenaar Cornelis Tromp richt een nieuw bedrijf op en koopt de activiteiten van de curator. Hij biedt Jan en Pier een nieuws arbeidscontract aan, met een lager salaris. Tjoris mag als ZZP’er terugkomen. Mag dat?

Antwoord

looptijd-wsnp

Ja. Bij een doorstart mag de werkgever kiezen met welke werknemers hij door wil. Lees meer.

 

 

Vraag 8

Sportwagenfabriek Bout heeft 1 miljard Zweedse kronen aan concurrente schulden en gaat in surseance. Eigenaar Victor biedt een akkoord aan waarbij de schuldeisers 40 % ontvangen. De Letse investeerder Vlad, die 0,1 miljard kroon te vorderen heeft, is de enige die tegen het akkoord stemt. Zal de rechter het akkoord bekrachtigen?

Antwoord

work4

Ja. Met zijn aandeel in de schuld kan Vlad het akkoord niet tegenhouden. Lees meer.

 

 

 

Vraag 9

 Vastgoedondernemer Slotemaker woont in Monaco. Steunbank (die er zelf bijna aan onder door ging) vraagt het faillissement van 261 Nederlandse B.V.’s van Slotemaker aan. Slotemaker werkt de afwikkeling van het faillissement tegen. Kan de curator Slotemaker een paar weken vastzetten in het huis van bewaring, om hem aan de tand te kunnen voelen?

Antwoord

gijzeling

Ja. De rechtbank kan de curator toestemming geven om Slotemaker te gijzelen. Lees meer. 

 

 

Vraag 10

Truus is failliet gegaan. Truus wordt arbeidsongeschikt en komt in de bijstand. Kan zij binnen 2 jaar een schone lei krijgen en van haar schulden worden bevrijd?

Antwoord 10

looptijd-wsnp

Ja. Haar faillissement kan worden omgezet in schuldsanering. De looptijd van de schuldsanering kan in dit geval worden ingekort. Lees meer.