phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

rechtszaak starten

Wij zijn echte procesadvocaten en we zijn dan ook vaak in de rechtszaal te vinden.


|

Wij zijn echte procesadvocaten en we zijn dan ook vaak in de rechtszaal te vinden. We krijgen vaak de vraag hoe rechtszaken verlopen, hoe het rechtssysteem werkt en wat de verschillen zijn tussen de diverse instanties en types procedure. Het procederen beschrijven we op deze pagina.

 


 

Procederen bij de kantonrechter

De kantonrechter is laagdrempelig. Bij de kantonrechter is het mogelijk om te procederen zonder advocaat. Je mag zelf een zaak starten of zelf verweer voeren, en je mag ook gebruik maken van de diensten van een jurist die geen advocaat is. Lees meer…

 


 

Procederen bij de rechtbank (handel)

De handelsunit of afdeling civiel behandelt rechtszaken die niet onder de bevoegdheid van een andere rechter vallen. Bij deze rechter geldt verplichte procesvertegenwoordiging: alleen advocaten mogen zaken aanbrengen en voor een cliënt verweer voeren. Lees meer…

 


 

Procederen bij de rechtbank (familierecht)

Familiezaken die met een verzoekschrift beginnen worden behandeld bij een speciale afdeling, de familie-unit of sector familie- en jeugdrecht. In spoedeisende gevallen is een voorlopige voorziening mogelijk. Lees meer…

 


 

Procederen bij de rechtbank (insolventie)

Het team insolventie van de rechtbanken behandelt zaken op grond van de Faillissementswet, zoals aanvragen voor toelating tot de schuldsanering (WSNP), faillissementsaanvragen en dwangakkoorden. Lees meer…

 


 

Kort geding (voorlopige voorziening)

De kort geding-unit van de rechtbank is de afdeling voor Voorlopige Voorzieningen, waar de President van de rechtbank (ook wel Voorzieningenrechter genoemd) een snelle uitspraak geeft. Lees meer…

 


 

Beroep sector bestuursrecht

Tegen besluiten van de gemeente en andere overheidsinstellingen zoals het UWV kan bezwaar worden gemaakt bij het betreffende bestuursorgaan. Daarna kan beroep in worden gesteld bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank. Lees meer…

 


 

Procederen bij het gerechtshof

Na een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. De beroepstermijn varieert van 8 dagen tot 3 maanden en is afhankelijk van het type rechtbankprocedure waartegen hoger beroep wordt ingesteld. Lees meer…

 

 

Neem contact op