Bij de kantonrechter is het mogelijk om te procederen zonder advocaat.

De kantonrechter is laagdrempelig. Bij de kantonrechter is het mogelijk om te procederen zonder advocaat. Je mag zelf een zaak starten of zelf verweer voeren, en je mag ook gebruik maken van de diensten van een jurist die geen advocaat is.

Procesvertegenwoordiging

Een rechtshulpverlener in een kantonzaak wordt “gemachtigde” genoemd. Gemachtigden die geen advocaat zijn moeten met een schriftelijke volmacht aantonen dat zij hun cliënt in de rechtszaak mogen vertegenwoordigen. Voor advocaten geldt deze eis niet.

Wel of geen advocaat bij de kantonrechter?

Het is overigens niet altijd verstandig om geen advocaat in te schakelen, zeker bij ingewikkelde zaken. De regels van het procesrecht zijn van invloed op de afloop van rechtszaken. Sommige zaken zijn eenvoudig, maar in andere gevallen is kennis van de wet en ervaring met procederen noodzakelijk.  Daarbij komt dat een goede advocaat nuchter naar de zaak kijkt en niet emotioneel betrokken is.

Wat doet de kantonrechter?

De kantonrechter is enerzijds een gespecialieerde rechter omdat hij “aardvorderingen” behandelt: zaken over huur van woonruimte, bedrijfsruimte, ontslagzaken, salarisvorderingen, consumentenkrediet en enkele andere soorten rechtszaken. Anderzijds is de kantonrechter ook een generalist omdat hij alle zaken met een financiëel belang tot € 25.000 behandelt.

Organisatie

De kantonrechter vormt een zogenaamde “enkelvoudige kamer”. Hij is een “unus”, waarmee wordt bedoeld dat hij alleen beslist over de zaak. Uiteraard kunnen kantonrechters wel met elkaar overleggen en er bestaan ook richtlijnen die zijn vastgesteld door de Kring van Kantonrechters. De afdeling van de rechtbank die kantonzaken behandeld wordt aangeduid als “kamer voor kantonzaken” of “sector kanton”. Vroeger was deze afdeling zelfstandig, tegenwoordig maakt zij deel uit van de afdeling Privaatrecht of het team handelszaken (de aanduiding kan per rechtbank verschillen). Sommige rechtbanken hebben een apart “team bewind” voor het toezicht op civiel beschermingsbewind.

Meer lezen over zaken bij de kantonrechter?

Als een werknemer achterstallig salaris wil incasseren dan hoeft hij alleen de dagvaardingsprocedure te volgen als deze vordering op zichzelf staat en niet wordt gecombineerd met een verzoekschrift waarin nog een ander verzoek wordt gedaan over het einde van de arbeidsrelatie, zoals een verzoek om een ontslag op staande voet te vernietigen, een verzoekschrift over de transitievergoeding of over de aanzegvergoeding.

Ontbinding arbeidsovereenkomst en salaris

Als de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst wil terwijl de werknemer nog recht heeft op achterstallig loon (met inbegrip van overuren, vakantiegeld enz). dan kan de werknemer deze eis ook instellen via een tegenverzoek in de ontslagzaak. De advocaat van een werknemer met een loonvordering moet zich dus van geval tot geval afvragen of een gecombineerd verzoek of een tegenverzoek moet worden gedaan dan wel of een dagvaarding moet worden uitgebracht. De wetgever is bij de invoering van de WWZ niet helemaal consequent geweest; de dagvaardingsprocedure is voor zaken over loon niet helemaal afgeschaft en blijft over voor losse loonvorderingen, bijvoorbeeld na afloop van een tijdelijk contract. Lees hier meer.

Incasso en andere zaken

Incassozaken tot € 25.000 en zaken over consumentenleningen tot € 40.000 starten eveneens met een dagvaarding bij de kantonrechter. Bepalend is niet of het gaat om een incassozaak (deze term wordt vooral gebruikt voor onbetaalde facturen), bepalend is wat het financiele belang van de zaak is. Het kan dus ook gaan om vorderingen op het gebied van aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, contractenrecht of letsel, mits de waarde van de vordering niet boven € 25.000 uitkomt.