Bij deze rechter geldt verplichte procesvertegenwoordiging: alleen advocaten mogen zaken aanbrengen en voor een cliënt verweer voeren.

De handelsafdeling behandelt rechtszaken die niet onder de bevoegdheid van een andere rechter vallen. Bij deze rechter geldt verplichte procesvertegenwoordiging: alleen advocaten mogen zaken aanbrengen en voor een cliënt verweer voeren.

Enkelvoudig of meervoudig

De meeste zaken bij de rechtbank worden enkelvoudig ofwel door één rechter behandeld. Bij complexere zaken worden drie rechters op een zaak ingezet.

Handelszaken

De term “handelszaken” is eigenlijk niet juist, aangezien bij deze afdeling van de rechtbank ook civiele zaken die niet met handel te maken hebben worden behandeld, zoals geschillen tussen burgers onderling, en zaken tegen de overheid die niet onder de sector bestuursrecht vallen. Het woord “handel” is echter algemeen gangbaar voor deze afdeling van de rechtbank. Bij sommige rechtbanken heet deze afdeling “handelsunit”, “afdeling privaatrecht” of “sector civiel”.

Bodemprocedure

De handelsunit van de rechtbank behandelt bodemprocedures ofwel rechtszaken volgens de standaardregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een bodemprocedure gaat niet erg snel. Na het starten van de zaak heeft de verwerende partij minimaal 6 weken de tijd voor een reactie. Daarna kan het nog maanden duren voor een zitting plaatsvindt. In veel zaken bestaat behoefte aan een sneller alternatief: het kort geding.

Soorten rechtszaak bij de handelsunit

De handelsunit is geen gespecialiseerde afdeling van de rechtbank. Deze afdeling krijgt dan ook allerlei verschillende geschillen in behandeling, zoals:

Hoger beroep

Tegen een uitspraak van de rechtbank kan (meestal) hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Er zijn 4 gerechtshoven; elke rechtbank valt onder één van deze hogere rechters. Lees hier meer.

Meer lezen over onze zaken?

We schrijven regelmatig blogs over rechtszaken bij deze afdeling van de rechtbank. Klik hieronder op de link om verder te lezen.