Elke dinsdagochtend worden bij alle rechtbanken in Nederland faillissementsverzoeken behandeld.

Het team insolventie van de rechtbanken behandelt zaken op grond van de Faillissementswet, zoals aanvragen voor toelating tot de schuldsanering (WSNP), faillissementsaanvragen en dwangakkoorden.

Dinsdag “faillissementsdag”

Elke dinsdagochtend worden bij alle rechtbanken in Nederland faillissementsverzoeken behandeld. Het kan gaan om:

Rechtsmiddelen bij faillietverklaring

Als een partij verweer heeft gevoerd dan is sprake van een “op tegenspraak” gewezen vonnis. In dat geval kan binnen 8 dagen hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Als de partij niet is verschenen dan wordt dat een verstekzaak genoemd. In dat geval kan verzet worden ingesteld bij de rechtbank.

Schuldsanering

Op andere dagen behandelt de rechtbank nieuwe verzoeken om toegelaten te worden tot de WSNP. Deze verzoeken worden ingediend door de schuldhulpverlening. Vaak wordt pas een advocaat ingeschakeld als de rechtbank het verzoek afwijst. Tegen een afwijzing van een toelatingsverzoek is binnen 8 dagen hoger beroep mogelijk (lees hier meer). Het valt overigens niet altijd mee om toegelaten te worden tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, maar daar valt vaak ook iets aan te te doen (lees hier meer).

Tussentijdse beëindiging WSNP

Tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling kunnen problemen ontstaan over de verplichtingen, zoals de sollicitatieplicht. Ook kan een boedelachterstand ontstaan. Het is verstandig een advocaat in te schakelen. Dat geldt ook als de bewindvoerder tegen het einde van de looptijd van de WSNP aan de rechtbank adviseert om geen schone lei te geven.

Rechtshulp tijdens faillissement

Wij geven ook rechtshulp aan personen die failliet zijn verklaard of aan eigenaars van failliete bedrijven. Zo kan een persoonlijk faillissement worden omgezet in schuldsanering. Dit kunt u zelf aanvragen via ons modelverzoek (klik hier). U hoeft alleen een advocaat in te schakelen als rechtbank het verzoek afwijst, en dat maakt zeker kans. Verder helpen wij eigenaren en directeuren van failliete bedrijven of instellingen in de volgende situaties: