Kan ik mijn woning tijdelijk verhuren, zonder dat de huurder een geslaagd beroep kan doen op huurbescherming?

Deze vraag krijgen we vaak. Het antwoord is: ja, tijdelijke verhuur is mogelijk. Voor verschillende situaties zijn er verschillende wettelijke mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor studenten die op een campus wonen gedurende hun studietijd. Of voor een huiseigenaar die zijn te koop staande huis tijdelijk wil verhuren. Dit blog gaat niet op voornoemde voorbeelden in, maar op de situatie dat u een woning heeft, die u tijdelijk wil verhuren.

Uitgangspunt

In veel gevallen kan een huurder beroep doen op huurbescherming. Dit houdt in dat de verhuurder de huur niet zomaar op kan zeggen. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is vastgelegd in de Wet doorstroming huurmarkt, die sinds 1 juli 2016 van kracht is.

Huurcontract voor bepaalde tijd

De Wet doorstroming huurmarkt maakt het mogelijk om een huurcontract aan te gaan met een huurtermijn van maximaal twee jaar. De overeenkomst eindigt dan automatisch na het verstrijken van de afgesproken termijn. Wel moet de verhuurder dat schriftelijk minimaal één en maximaal drie maanden voor afloop van de termijn bevestigen aan de huurder (ook wel de “schriftelijke kennisgeving” geheten). Indien sprake is van een onzelfstandige woning, is het ook mogelijk om een huurcontract voor bepaalde tijd aan te gaan. In dat geval kan een huurtermijn van maximaal vijf jaar worden afgesproken. Tevens is het van belang dat uit de inhoud van de huurovereenkomst duidelijk blijkt dat sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Wet doorstroming huurmarkt en welke afspraken in dat kader gelden.

Het huurcontract loopt na het verstrijken van de termijn door

Indien het huurcontract niet eindigt en na de afgesproken termijn voortduurt, verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd. Daarvan is ook sprake, als de eerste termijn korter was dan twee jaar / vijf jaar. Stel dat in het huurcontract een termijn van één jaar is overeengekomen, dan is het niet mogelijk om deze nogmaals met één jaar (waardoor je in totaal op twee jaren uitkomt) te verlengen en dat sprake blijft van een tijdelijk contract. Kortom, slechts één contract (met de duur van maximaal twee / vijf jaar) kan als tijdelijke huurcontract gelden. Nadat sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, kan de verhuurder niet zomaar opzeggen.

Rechtspraak

Inmiddels zijn enkele procedures gevoerd inzake dit onderwerp, waarbij de vraag centraal stond of al dan niet sprake was van huurbescherming. Uit de uitspraken kan worden afgeleid dat de rechter de wettelijke regeling voor tijdelijke verhuur strikt toepast. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de kennisgeving dat de huur eindigt schriftelijk én tijdig gebeurt. Kan de verhuurder niet bewijzen dat de kennisgeving de huurder heeft bereikt of dat deze wel op tijd is gedaan, dan trekt de verhuurder aan het kortste eind.

Tot slot

Vraagt u zich af of in uw situatie al dan niet sprake is van huurbescherming? Of moet de huurovereenkomst nog gesloten worden en wenst u daaromtrent te worden geadviseerd? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen (020 696 3000 / info@hupkesadvocaten.nl)

gepubliceerd door Leonie Keet