In het TV-programma Radar werd op 31 oktober 2016 uitvoerig aandacht besteed aan de rol van casemanagers tijdens langdurige ziekte. In het programma waren een aantal mensen te gast die ziek zijn. De casemanager van Acture zou deze werknemers hebben geadviseerd om zich beter te melden en een WW-uitkering aan te vragen. Dat is onterecht. Een casemanager bepaalt niet of je ziek bent.

Casemanager is geen arts

Alleen artsen kunnen een oordeel geven over ziekte. Bij ziekte beoordeelt een bedrijfs- of arbo-arts of een werknemer in staat is om te werken. Bovendien heeft hij of zij niet het laatste woord. Als een bedrijfsarts je beter meldt terwijl je nog ziek bent kun (en moet je) actie ondernemen. In dat geval kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst of de bedrijfsarts gelijk heeft.

Loonsanctie

Doe je niks? Maar blijf je wel thuis? Dan mag je werkgever maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld het opschorten van je loon. Dit kan zelfs ontslag rechtvaardigen. Lees hier meer over ziekte en ontslag.

Alsnog ziektewet

Heb je je beter laten melden? En heb je nu een WW-uitkering? Afhankelijk van de omstandigheden kan dit alsnog worden omgezet in een ziektewet-uitkering! Neem contact op voor meer informatie.