Aanzegtermijn: een maand extra salaris!

De aanzegtermijn is een nieuwe wettelijke bepaling die een extra maand salaris kan opleveren voor werknemers. De regel geldt alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal zes maanden. De invoeringsdatum is 1 januari 2015.

Wat is de nieuwe regel?

De werkgever moet aan de werknemer tijdelijk schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst al een keer verlengd is. Wordt het contract niet verlengd? Dan moet de werkgever dat ook aanzeggen.

Wanneer moet dat dan gebeuren?

De werkgever moet de aanzegging uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst doen. Het mag ook al direct bij het sluiten van het contract, als het maar gebeurt. Als een werkgever niet “aanzegt” of het contract afloopt of niet, zit er een boete op.

Wat gebeurt er dan als de werkgever de aanzegging vergeet?

Dan is de werkgever volgens de wet een maand salaris extra aan de werknemer verschuldigd. Wordt de aanzegging te laat gedaan, bijvoorbeeld twee weken voor de einddatum voor het contract, dan geldt de boete “naar rato” (in dit voorbeeld: twee weken). Het is dus niet zo dat de arbeidsovereenkomst doorloopt omdat de werkgever de aanzegging vergeet. Het contract eindigt wel, maar de werkgever krijgt een boete in de vorm van een extra maand salaris. Dit komt naast de eindafrekening waar u sowieso al recht op heeft (vakantiegeld en niet opgenomen vakantiedagen).

Ik ben werkgever… wat moet ik doen?

Neem contact met ons op, wij helpen u met standaardbrieven en we kunnen uw standaard arbeidscontracten controleren.

Ik ben werknemer, heb ik recht op de extra maand salaris?

Voor werknemers hebben we extra tips geplaatst op onze speciale site achterstalligsalaris.nl, inclusief een gratis voorbeeldbrief.