Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 30-10-2014
Datum publicatie: 13-11-2014
Zaaknummer: HV 200.156.324-01

Rechtsgebied: Insolventierecht
Bijzondere kenmerk: Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Wsnp-zaak. Saniet mag het restant van de boedelachterstand en nieuw ontstane schulden inlopen middels een verlenging van de termijn van de wsnp, waarbij slechts de minimale boedelbijdrage behoeft te worden betaald en het eventuele surplus boven genoemd bedrag en zijn vtlb kan worden gebruikt om de achterstanden aan te zuiveren.

Vindplaats: Rechtspraak.nl

 

Commentaar op de uitspraak

Tijdens de looptijd van de schuldsanering (WSNP) moet een schuldenaar (de “saniet”) leven van het vrij te laten bedrag (VLTB) en zorgen dat extra verdiensten worden afgestort. Gebeurt dat niet dan ontstaat een “boedelachterstand”. Ook moet de saniet er voor zorgen dat geen nieuwe schulden ontstaan.

Soms lukt dit niet en dan kan de rechtbank de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigen zonder schone lei. Een zware sanctie, want je mag gedurende 10 jaar niet opnieuw in de WSNP. Dat overkwam onze cliënt in deze zaak, een schipper die meestal op het water zit zodat hij moeite had met het aanleveren van gegevens aan de bewindvoerder. Wij kregen van onze cliënt opdracht om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof.

Het probleem van de boedelachterstand is lastig. De WSNP duurt in principe 3 jaar en aan het einde van deze periode is er geen tijd meer om de achterstand in te lopen. Maar het hoger beroep slaagt toch. De oplossing wordt gevonden in verlenging van de WSNP. Daardoor is er extra tijd om de achterstand in te lopen. De rechtbank en de bewindvoerder, die de WSNP eerst wilden beëindigen, krijgen van het gerechtshof opdracht de schuldsanering af te handelen.