Instantie:                         Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak:            15-03-2017

Datum publicatie:            28-03-2017

Zaaknummer:                  C/17/153523 FT/RK 17-151

Rechtsgebieden:             Civiel recht
Bijzondere kenmerken:   Eerste aanleg – enkelvoudig; Verzet

Inhoudsindicatie:             faillissement, verstekvonnis, vernietiging onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2015:1473.

Vindplaats:                      Rechtspraak.nl

 

OVER DEZE UITSPRAAK

Als een onderneming (of een particulier) failliet wordt verklaard zonder dat de eigenaar of privé-persoon op de zitting komt om verweer te voeren, dan wordt het faillissement bij verstek uitgesproken. Voor een geslaagde verzetprocedure hoeft alleen de aanvrager van het faillissement te worden betaald.

In 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de maatstaf die rechters moeten toepassen bij een verzetprocedure tegen een faillietverklaring. Verzet is iets anders dan hoger beroep. Hoger beroep tegen faillietverklaring wordt behandeld door een hogere rechter, het Gerechtshof. Bij een hoger beroep is de failliet verklaarde persoon of onderneming verschenen bij de rechtbank (de “eerste aanleg”) en is verweer gevoerd, dat (blijkbaar) niet heeft gebaat. Hoger beroep biedt dan een herkansing.

Verzet is een procedure bij de rechtbank die de faillietverklaring heeft uitgesproken. De failliet kan alleen via een advocaat verzet instellen als hij niet is verschenen bij de zitting waar het faillissement is uitgesproken (verstek heeft laten gaan). Bij een verzetzitting wordt de failliet verklaarde persoon of onderneming voor het eerst gehoord. De Hoge Raad ziet een belangrijk verschil tussen hoger beroep en verzet.

Criterium Hoge Raad

Bij verzet dient de rechtbank te onderzoeken of de aanvrager (nog) een vordering heeft op failliet en of de aanvrager tijdens de verzetzitting (“ex nunc”) nog bevoegd is het faillissement aan te vragen. Dit volgt uit hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 5 juni 2015 (HSK/Bosma):

Het rechtsmiddel van verzet heeft de strekking dat het geding waarin verzet was verleend, op tegenspraak in dezelfde instantie wordt voortgezet. Het biedt de gedaagde die niet was verschenen en daardoor zijn belangen bij de rechter niet kon verdedigen, daartoe alsnog de gelegenheid hetgeen strookt met het beginsel van hoor en wederhoor (VGL.HR 23 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1902, NJ 1993/559) Met die strekking van het rechtsmiddel van verzet en met de ingrijpende gevolgen die een faillietverklaring heeft, verdraagt zich niet dat de schuldenaar die zich tegen de bij verstek uitgesproken faillietverklaring wenst te verzetten, bijvoorbeeld met de stelling dat de vordering van de aanvrager niet of niet langer bestaat – welke stelling, indien juist, die aanvrager de bevoegdheid ontneemt het faillissement uit te lokken – bij dat verweer geen baat meer kan hebben.”

Deurwaardersexploit raakt zoek

In deze rechtszaak was het faillissement van onze client, een ICT-bedrijf, aangevraagd. Het bedrijf was min of meer per ongeluk failliet verklaard. Het oproepingsbericht van de deurwaarder was door een verbouwing van een portiek verkeerd bezorgd. De eigenaar van het ICT-bedrijf kon geld ter beschikking stellen via de derdenrekening van ons kantoor om de vordering van de aanvrager van het faillissement te betalen. In zo’n geval moet ook de curator worden betaald: die is nu eenmaal benoemd en heeft werkzaamheden verricht.

Garantie via derdenrekening

Omdat wij een garantie hebben afgegeven dat de schuld van de aanvrager zou worden voldaan, maakt de rechter in deze situatie een einde aan het faillissement: het vonnis wordt vernietigd. Onze client kon hierna weer gewoon verder met zijn bedrijf.

geplaatst door Marius Hupkes