Instantie: Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak:     27-09-2017

Datum publicatie:    06-11-2017                   Zaaknummer:   C/13/14/459-R

Samenvatting: Rechtbank staat toe dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, de nieuwe schulden in de boedelachterstand met schenking van derde worden voldaan. Schone lei wordt verleend.

Vindplaats: klik hier

De rechtbank Amsterdam heeft de schone lei verleend aan een saniet in een situatie waarbij nieuwe schulden en een boedelachterstand was ontstaan. De nieuwe schulden en de boedelachterstand waren voor de zitting betaald door een familielid via een schenking. De rechter-commissaris had een negatief advies gegeven ten aanzien van het verlenen van de schone lei.

“In beginsel” niet toegestaan

De rechtbank waagt zich niet aan een principieel oordeel over de vraag of het wegwerken van boedelachterstanden of nieuwe schulden door middel van schenkingen in het algemeen is toegestaan. De rechtbank overweegt wel dat schenkingen “in beginsel” aan de boedel ten goede komen. Daar van uitgaande kan met een schenking niet een boedelachterstand of een nieuwe schuld worden weggewerkt; de schenking moet immers over alle schuldeisers worden uitgesmeerd. Maar in de bijzondere omstandigheden van het geval ziet de rechtbank toch aanleiding “toe te staan” dat de boedelachterstand door middel van de schenking wordt weggewerkt.

Vastlegging schenking

Dat de rechtbank het begrip “toestaan” gebruikt is enigszins verwarrend, omdat het initiatief tot een schenking niet uitgaat van de saniet, maar van de schenker. De persoon die bereid is de saniet te helpen door middel van een schenking doet er overigens wel verstandig aan zich te laten begeleiden door de advocaat van de saniet; deze kan helpen bij de schriftelijke vastlegging van de schenking op zodanige wijze dat deze kan worden teruggedraaid als het beoogde doel wordt gemist. In de praktijk gaat het zo dat een saniet die de schone lei mis dreigt te lopen, naar een advocaat gaat voor rechtshulp. De advocaat ziet de schenking als mogelijke oplossing en zal dat begeleiden. Dat moet wel op de juiste wijze gebeuren: uit de uitspraak van de rechtbank blijkt immers ook dat de schenking zijn doel kan missen.

Rechtspraak zit niet op één lijn

Over de vraag of met een schenking een boedelachterstand kan worden ingehaald wordt in de rechtspraak verschillend gedacht. Zie ook het artikel in WSNP-Periodiek uit 2015 van Linda Elberse, “Inhalen van een boedelachterstand met een schenking tijdens de WSNP”, WP 2015/3, p. 10. Elberse bespreekt meerdere uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven. De teneur is dat het inhalen van een boedelachterstand via een schenking in beginsel niet is toegestaan. Met name het Gerechtshof den Bosch volgt deze lijn. Van de gerechtshoven Den Haag en Arnhem zijn arresten bekend waarbij dit wel wordt toegestaan. Het feit dat de rechtspraak verschillend oordeelt maakt het inhalen van boedelachterstanden met behulp van een schenking tot een exercitie die goed moet worden begeleid.

Gepubliceerd door Marius Hupkes