Stel, je hebt een eigen bedrijf gehad. Een firma of een eenmanszaak,  en je bent failliet verklaard. Je heb zelf aangifte gedaan omdat het niet meer ging. Je bent nu al een tijd persoonlijk failliet en je vraagt je af: kom ik ooit af van de schuldenberg? Of blijf ik de rest van mijn leven afbetalen en wordt er straks weer beslag gelegd door de deurwaarder als mijn faillissement wordt opgeheven?

Faillissement kan omgezet in WSNP

Het antwoord is: ja, je kunt van al je schulden afkomen en met een schone lei opnieuw beginnen, als je faillissement wordt omgezet in schuldsanering ofwel WSNP. Je zit dan nog 3 jaar in de WSNP (soms korter) en daarna ben je schuldenvrij: je krijgt een schone lei, je schuldeisers kunnen geen betaling meer afdwingen. Hoe werkt dat en wat zijn de voorwaarden? De eerste voorwaarde is dat je zelf je eigen faillissement hebt aangevraagd. Het is niet de bedoeling dat je dit doet om snel in de WSNP te komen, want dat is een verboden sluiproute (je slaat namelijk het normale voortraject van de WSNP over). Je moet dus een geldige reden hebben om failliet te gaan. Dat heb je al snel als je een eigen bedrijf hebt dat niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het kan ook zijn dat je failliet bent verklaard doordat schuldeisers je faillissement hebben aangevraagd. Ook dan is omzetting soms mogelijk, maar dan moet je aan extra eisen voldoen. Dat komt omdat je bij de faillissementsaanvraag al een kans hebt gehad om voor de WSNP te gaan.

Advies van de curator

Stel dat je omzetting wilt aanvragen en je denkt dat je in aanmerking komt. Dan moet je je realiseren dat de mening van de curator bij het besluit van de rechtbank belangrijk is. De curator zal de rechtbank adviseren over de omzetting. Dat advies gaat onder meer over de vraag hoe de schulden zijn ontstaan. Bij toelating tot de WSNP mag geen sprake zijn van schulden die “niet te goeder trouw zijn ontstaan” in de voorafgaande 5 jaar. Overigens is dat nogal subjectief, en komt het vaak voor dat een hogere rechter na beroep tot een andere conclusie komt dan de eerste rechter. Ook gaat de curator in zijn advies in  op de vraag of je je aan de regels heb gehouden bij het faillissement. De curator kan positief of negatief adviseren. Als het een negatief advies is, dan is de zaak nog niet verloren. De rechtbank kan beslissen dat je faillissement toch moet worden omgezet. Maar je moet in zo’n geval natuurlijk wel goed reageren op het advies van de curator.

Wat moet in de brief van de curator staan?

De brief met het advies van de curator is erg belangrijk. Zorg ervoor dat je vantevoren over het advies met de curator spreekt en dat je de brief vantevoren ontvangt. Zend de brief mee als bijlage bij het omzettingsverzoek. De rechter kan het advies van de curator ook opvragen, maar dat geeft wel onzekerheid. De Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de inhoud van de brief van de curator. De brief moet aan bepaalde eisen voldoen en bepaalde relevante informatie aan de rechter geven. Lees hier meer.

De hardheidsclausule

Voor ondernemers is directe toelating tot de WSNP niet eenvoudig. Dat geldt ook bij omzetting vanuit faillissement. Dat komt omdat aan ondernemers stevige eisen worden gesteld door de rechters. Het op het laatste moment te veel geld bijlenen om gaten te dichten, het niet bijhouden van de administratie, te lang doorgaan met een verliesgevend bedrijf, het kan allemaal reden zijn om aan te nemen dat de schulden “niet te goeder trouw” zijn ontstaan zodat de omzetting wordt geweigerd. Ons kantoor heeft wel goede resultaten geboekt door in dit soort gevallen hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof met een beroep op de hardheidsclausule. Lees hier een voorbeeldzaak uit onze praktijk.

Wel of geen minnelijk traject?

We krijgen wel eens de vraag of je bij omzetting ook een zogenaamd minnelijk traject moet volgen via de schuldhulpverlening. Het antwoord is: nee, volgens een uitspraak van de hoogste rechter, de Hoge Raad, hoeft dat niet. Maar de curator moet wel uitleg geven aan de rechtbank over de mogelijkheden om een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Als je gaat voor de omzetting zijn er meestal geen mogelijkheden om een akkoord te sluiten. Dan heb je de omzetting dus echt nodig om van je schulden af te komen.

Hulp en advies bij een omzettingsverzoek

We kunnen je helpen bij het aanvragen van de omzetting. Maar je kunt de omzetting ook zelf aanvragen. We hebben een modelbrief gemaakt. Dit voorbeeld kun je downloaden, zelf invullen, printen en naar de rechtbank sturen. Zo kun je zelf de aanvraag in gang zetten. Overleg met de curator is aan te raden: het helpt als de curator een positief advies geeft. Je kunt ook met ons afspreken voor advies. Download hieronder het model verzoekschrift (Word document):

art. 15b Fw. modelverzoek

 

Hoger beroep

Stel dat de rechtbank je omzettingsverzoek afwijst. Dan heb je nog een laatste kans. Je kunt dan in hoger beroep bij de rechtbank. Dat moet via een advocaat. De termijn voor hoger beroep is heel kort: 8 dagen. Hoger beroep is niet duur. Omdat je failliet bent, krijg je een toevoeging met de laagste eigen bijdrage. We helpen je graag verder.

Dit artikel is geschreven door Marius Hupkes